Публічний звіт Голови Державної служби України з безпеки на транспорті Олександра ПОГОРІЛОГО за 2019 рік

Основні завдання

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103, на Укртрансбезпеку покладено завдання щодо здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті, забезпечення надання адміністративних послуг, проведення розслідувань аварій та катастроф на транспорті, нормативно-правове забезпечення безпеки на транспорті тощо.

Відповідно до Положення, на Укртрансбезпеку покладено завдання  внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

Також Укртрансбезпека забезпечує виконання пріоритетних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Уряду України, щодо забезпечення безпеки перевезень і підвищення безпекових стандартів, у тому числі у рамках реалізації положень Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки.

Упродовж 2019 року Укртрансбезпека, відповідно до покладених на неї завдань, зосередила свою діяльність на таких пріоритетних напрямках як:

- узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подача їх Міністрові інфраструктури;

- здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; здійснення ліцензування господарської діяльності Із надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом та контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності;

- проведення технічного розслідування та аналізу причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, забезпечення обліку таких катастроф, аварій, пригод, подій, розробка профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і контролю за проведенням цих заходів;

- забезпечення в установленому порядку участі у діяльності міжнародних організацій та забезпеченні виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях, реалізації міжнародного співробітництва з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті тощо.

Структура

Повноваження Державної служби України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека) розповсюджуються на всю територію України. Реалізація державної політики у сфері забезпечення безпеки на наземному транспорті  здійснюється безпосередньо та через територіальні органи.

До складу апарату Укртрансбезпеки входять:
Керівництво;
Департамент надання адміністративних  послуг на наземному транспорті;
Управління державного контролю на наземному транспорті;
Фінансово-економічне управління;
Управління нормативно-правового забезпечення;
Управління міжнародного співробітництва;
Управління запобігання корупції;
Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті;
Управління роботи з персоналом;
Управління організації роботи Голови;
Відділ оперативного контролю;
Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення;
Відділ діловодства та ведення архіву;
Сектор внутрішнього аудиту;
Сектор охорони праці та цивільного захисту;
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи;
Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи,

до територіальних органів:

Київське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, Чорноморське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

І. Використання коштів Державного бюджету України

Державна служба України з безпеки на транспорті фінансується із загального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником коштів є Міністерство інфраструктури України. Укртрансбезпека отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі України про Державний бюджет України і є неприбутковою організацією.

У 2019 році фінансування Укртрансбезпеки здійснювалося за такими бюджетними програмами:

«Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (КПКВК 3109010);

«Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» (КПКВК 3101230).

Обсяг бюджетних призначень, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», за бюджетною програмою «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (КПКВК 3109010) за загальним фондом у 2019 році склав 122 228 500,00 гривень.

Фактичний обсяг фінансування із загального фонду Державного бюджету України становив 122 228500,00 гривень. Касові видатки становили 121 457 173,71 гривень.

У 2019 році заробітна плата виплачувалася своєчасно та у повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Середня заробітна плата у 2019 році становила 12 658,74 гривень.

За бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» (КПКВК 3101230) використано бюджетні кошти, джерелом надходження яких є фінансові ресурси Європейського Союзу, отримані в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» за спеціальним фондом у сумі 8 292 126,00 гривень, з яких 1 903 500,00 гривень було витрачено на придбання станцій для зарядження та копіювання даних, 4 875 066,00 гривень - на ноутбуки та планшетні комп’ютери, 1 096 500,00 гривень - на цифрові нагрудні відеокамери та 27 660, 00 гривень на маршрутизатори (роутери).

ІІ. Надання адміністративних послуг

У 2019 році надано 771 868 адміністративних послуг  та перераховано до державного бюджету 45 796 880,40 гривень.


У 2019 році:

 • видано 580 дозволів на перевезення пасажирів на міжміському міжобласному автобусному маршруті загального користування і перераховано до державного бюджету кошти на суму 220 591,40 гривень;
 • видано 748 197 дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, перераховано до державного бюджету за видачу цих дозволів
  36 781 364,52 грн.,
 • видано 4793 дозволи на нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, перераховано до державного бюджету за видачу цих дозволів 506 524,24 грн.,
 • видано 11 538 дозволів на міжнародні регулярні пасажирські перевезення і перераховано до державного бюджету кошти на суму 2 354 444,28 гривень.

Атестація автостанцій

Перелік атестованих автостанцій розміщено на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки та відповідає виданим свідоцтвам про атестацію автостанцій.    

  За звітний період проведено 8 обстежень автостанцій, з яких атестовано 6 автостанцій: ІІІ класу – 2; ІV класу – 1, V класу – 3. Відмовлено в атестації  2 автостанціям.

Станом на 31.12.2019 загальна кількість атестованих автостанцій  становить 489, з них:

І класу відповідають 29 автостанцій,

ІІ класу – 16,

ІІІ класу – 247,

IV класу – 135,

V класу – 62 автостанції.

Ліцензування на автомобільному транспорті

У 2019 році прийнято рішення про:

 • видано 3454 ліцензій на автомобільному транспорті і перераховано до державного бюджету 6 759 693 гривень
 • залишення 989 заяв про видачу ліцензій без розгляду на автомобільному транспорті
 • відмову у видачі ліцензій на автомобільному транспорті 22 заявникам
 • анульовано 1436 ліцензій на автомобільному транспорті.

Ліцензування на залізничному транспорті

У 2019 році прийнято:

 •   26 рішень про видачу ліцензій на залізничному транспорті і перераховано до державного бюджету 51 797 гривень;
 •  7 рішень щодо залишення заяв про видачу ліцензій без розгляду на залізничному транспорті;
 •  14 рішень щодо відмови у видачі ліцензій на залізничному транспорті,
 •   анульовано 1 ліцензію на залізничному транспорті.

Повідомлення про зміну даних до діючих ліцензійних справ

За період 2019 року було прийнято та опрацьовано 30 187 повідомлення поштовим відправленням, в тому числі 1614 повідомлення за допомогою системи «Електронний кабінет перевізника».

Система «Електронний кабінет перевізника»

В рамках Меморандуму про співпрацю між Міністерством інфраструктури України, Державним агентством електронного урядування України, Фондом «Євразія» (Проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» та Укртрансбезпекою розроблено систему «Електронний кабінет перевізника» та інтегровано її з системою «Єдина інформаційна система Укртрансбезпеки» (далі – Система). Призначенням Системи є забезпечення можливості збирання та обліку даних ліцензіатів.

Ця Система дозволяє: актуалізувати дані щодо існуючих перевізників та їх транспортних засобів (засоби провадження господарської діяльності); дозволяє перевізникам подавати документи до органу ліцензування в електронній формі; вдосконалення взаємодії між Укртрансбезпекою та перевізниками за рахунок надання можливості доступу до інформації; можливість розвитку у напрямку дистанційного використання даних при інспекційній діяльності; можливість подальшого розвитку порталу «Електронний кабінет перевізника» у напрямку надання адміністративних послуг.

Систему впроваджено в експлуатацію у  2018 році, яка доступна на сайті e-services.dsbt.gov.ua, а також – на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги».

Дана система забезпечує реалізацію функцій, передбачених Положенням про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103, а також Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та іншими нормативними актами щодо ведення реєстрів ліцензіатів, обліку інформації та інше.

Аналізуючи роботу Укртрансбезпеки з надання адміністративних послуг у 2019 році, варто відзначити не стільки зростання кількісних показників, скільки напрацювання механізмів для якісних змін у процесі надання адміністративних послуг, що дозволить зробити останні максимально простими, зручними і прозорими, мінімізувавши при цьому час надання послуги, та усунути контакт із співробітником надавача послуг з метою мінімізації корупційних ризиків. Прозорість і доступність адміністративних послуг – ознака демократичного суспільства, один із ключових моментів реформування державних установ у рамках Угоди про асоціацію. Переведення в електронний формат послуг, які надають державні інституції, забезпечує відновлення довіри громадян до влади і законів.

ІІІ. Державний нагляд та контроль за безпекою на транспорті

Автомобільний транспорт

У 2019 році Укртрансбезпекою під час здійснення заходів контролю виявлено 121 690 порушень на автомобільному транспорті, що на 10 % менше, ніж у попередньому році. Зокрема, 108 329 порушень виявлено під час перевезення пасажирів/вантажів, у тому числі небезпечних вантажів та перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів без дозвільних документів, що на 9 % менше показника 2018 року (118 444 порушень – у 2018 році), та 13 361 порушень – під час здійснення габаритно-вагового контролю, що майже на 17 % менше показника 2018 року (16 051 порушень – у 2018 році). 

У 2019 році до Державного бюджету України перераховано 94 276 591 гривні, що на 6 % перевищує показник 2018 року (88 728 082 гривень – у 2018 році). У тому числі надходжень за рахунок адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт – 68 057 334 гривень (на 18 % менше показника 2018 року); плати за проїзд, нарахованої за порушення норм габаритно-вагових параметрів – 26 219 257 гривень, що на 15 % менше від аналогічного показника 2018 року.

За результатами перевірок складено 84 594 актів, 3 521 протоколів про адміністративні правопорушення і винесено 77 746 постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, тоді як аналогічні показники 2018 року становили 87 667 та 4 026 і 71 444 відповідно.

У 2019 році в рамках габаритно-вагового контролю за результатами перевірок виявлено 13 361 порушення норм габаритно-вагових параметрів, ( на 17 % менше, ніж у 2018 році). Винесено 6 743 постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу за порушення норм габаритно-вагових параметрів (7 541 постанова – у 2018 році). Нараховано плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування за перевищення норм габаритно-вагових параметрів на суму 3 588 532 євро та перераховано до Державного бюджету України 26 219 257 гривень.

Також у 2019 році Державною службою України з безпеки на транспорті  виявлено 13 769 порушень автотранспортного законодавства України. За порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт працівниками територіальних органів Укртрансбезпеки складено 9 116 актів (в 2018 році складено 8 021 акт) проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та 2 113 протоколів про адміністративне правопорушення на перевізників, які здійснювали автоперевезення поза межами правового поля.

На перевізників, які здійснювали автоперевезення поза межами правового поля, накладено штрафних санкцій на загальну суму 11 712 870 гривень, що на 30 % більше, порівняно з 2018 роком (9 021 970 гривень) та перераховано до Державного бюджету України у 2019 році 6 515 364 гривень, що на 40 % більше, порівняно з 2018 роком (4 637 250 гривень).

Крім того, при здійсненні державного контролю за роботою водіїв колісних транспортних засобів при перевезенні вантажів автошляхами України, особлива увага приділяється перевірці дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, встановлених Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340.

Державний ринковий нагляд

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у 2019 році Укртрансбезпекою було здійснено державний ринковий нагляд щодо відповідності виду продукції - колісні транспортні засоби, нові частини та обладнання, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах.

Працівниками Укртрансбезпеки проведено 11 перевірок, складено 8 актів, вжито 4 обмежувальні заходи та складено 1 постанову про накладання адміністративного стягнення за недопуск до перевірки.

Удосконалення нормативно-правової бази з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті

Державною службою України з безпеки на транспорті протягом 2018-2019 років з метою урегулювання питання щодо встановлення єдиних критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного, залізничного та міського електричного транспорту, на підставі яких визначатиметься періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)», розроблено, погоджено із заінтересованими органами, подано на розгляд Уряду та прийнято Урядом ряд нормативно-правових актів, зокрема:

 • постанова Кабінету Міністрів України  від 14.08.2019 № 731 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 502 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 475 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 298 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

У 2019 році одним із стратегічних напрямків роботи Укртрансбезпека визначила для себе підвищення ефективності роботи придбаного обладнання у 2017 році обладнання і вибудовування чіткої системи заходів державного контролю, спрямованих на виявлення перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів/вантажів із порушенням вимог чинного законодавства. З огляду на те, що при зменшенні штатної чисельності Державної служби України з безпеки на транспорті, констатуємо збільшення кількісних показників за результатами здійснення заходів державного контролю, маємо усі підстави стверджувати про зростання ефективності роботи у цьому напрямку.

ІV. Нормативно-правове забезпечення

За період з 01.01.2019 по 31.12.2019 прийнято 4 нормативно-правових акта, розроблених Укртрансбезпекою, а саме:

 1. постанову Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 298 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
 2. постанову Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 475 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 3. постанову Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 502 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті»;
 4. постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 731 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті».

Станом на 31.12.2019 Укртрансбезпекою розроблено та здійснено заходи щодо супроводження 13 проєктів нормативно-правових актів:

 1. проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» з метою врегулювання питання надання Державній службі України з безпеки на транспорті повноважень щодо стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, у судовому порядку;
 2. проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду» з метою створення додаткових джерел фінансування Укртрансбезпеки;
 3. проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію роботи територіальних органів Державної служби України з безпеки на транспорті» з метою удосконалення та оптимізації їх діяльності, упорядкування структури та централізації функціональних процесів на рівні міжрегіональних департаментів;
 4. проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
 5. проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85» щодо збільшення чисельності працівників Укртрансбезпеки;
 6. проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення реєстрації та ведення  обліку трамвайних вагонів і тролейбусів, внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 і пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті» з метою врегулювання питання здійснення реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів та надання відповідних повноважень Укртрансбезпеці;
 7. проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю пасажирських (спеціальних) трамвайних вагонів, тролейбусів та внесення зміни до пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті» з метою врегулювання питання проведення обов’язкового технічного контролю пасажирських (спеціальних) трамвайних вагонів, тролейбусів та надання відповідних повноважень Укртрансбезпеці;
 8. проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Київська державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту» до сфери управління Державної служби України з безпеки на транспорті»;
 9. проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку подання звітності «Про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки» підприємствами міського електричного транспорту усіх форм власності до Державної служби України з безпеки на транспорті та затвердження її форми»;
 10. проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом законодавства у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)»;
 11. проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері залізничного транспорту, та інших форм розпорядчих документів»;
 12. проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки, та форми розпорядження для здійснення контролю за додержанням ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів  залізничним транспортом»;
 13. проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження уніфікованої форми акта,  що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень».

Упродовж 2019 року Укртрансбезпекою опрацьовано 61 проєкт нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади, що надійшли до Укртрансбезпеки.

Укртрансбезпекою ведеться претензійно-позовна робота.

Станом на 31 грудня 2019 у провадженні судів різних інстанцій перебувало 1 987 судових справ, стороною яких є Укртрансбезпека, в тому числі як правонаступник Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції.

Через суди загальної юрисдикції та адміністративні суди до Укртрансбезпеки пред’явлено 1 347 позовів, в той час як Укртрансбезпекою пред’явлено 640 позовів.

Управлінням нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки постійно ведеться аналіз стану претензійно-позовної та правової роботи в Укртрансбезпеці, результати ведення такої роботи розглядаються на апаратних нарадах Державної служби України з безпеки на транспорті.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках», з метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя, реалізації та захисту таких прав, в Державній службі України з безпеки на транспорті затверджено План заходів з реалізації у 2019 році правопросвітницького проекту «Я маю право!».

В рамках участі Державної служби України з безпеки на транспорті у реалізації зазначеного загальнонаціонального проєкту щосереди з 11:00 до 13:00 в Державній службі України з безпеки на транспорті працює телефонна «гаряча лінія».

Звернувшись за номером телефону (044) 351-47-66, кожен громадянин може отримати інформацію від посадових осіб Державної служби України з безпеки на транспорті щодо питань діяльності Укртрасбезпеки, в тому числі, з метою оперативного реагування на порушення прав громадян та консультування громадян про гарантовані Конституцією та законами України права.

V. Організація безпеки, розслідування аварій та подій

До основних завдань покладених на Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті Укртрансбезпеки відноситься:

 • проведення технічного розслідування та аналізу причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті, ведення обліку таких катастроф, аварій, пригод, подій, розроблення профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і контроль проведення цих заходів;
 • ведення обліку пожеж на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті;
 • здійснення оперативного чергування в Укртрансбезпеці.

Щодо стану безпеки руху та показників аварійності на наземному транспорті.

Автомобільний транспорт

Згідно статистичних даних за 2019 рік на автошляхах України сталося 2829 дорожньо-транспортних пригод за участю автомобільного транспорту, які надають послуги з перевезення пасажирів та небезпечних вантажів автомобільним транспортом, в яких 184 особи загинули та 1588 отримали травми.

За 2018 рік на автодорогах України за участю водіїв ліцензованого автомобільного транспорту було допущено 2698 дорожньо-транспортних пригод, в яких 172 особи загинули, а 1709 отримали травми.

Таким чином рівень аварійності за участю водіїв ліцензованого автомобільного транспорту збільшився на 4,9 %, кількість загиблих у ДТП осіб збільшилась на 7,0 %, а кількість травмованих осіб зменшилася на 7,1 %.

Із зазначеної кількості аварій з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту за вказаний період сталось 1507 дорожньо-транспортних пригод, в яких 63 особи загинули, а 744 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За 2018 рік на автодорогах України з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту було допущено 1420 дорожньо-транспортних пригод, в яких 56 осіб загинули, а 795 отримали травми.

Рівень аварійності з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту збільшився на 6,1 %, кількість загиблих у ДТП осіб збільшилась на 12,5 %, а кількість травмованих осіб зменшилася на 6,4 %.

Також за 2019 рік сталося 14 пожеж на автомобільному транспорті загального користування без загиблих та травмованих.

Проведений аналіз аварійності показав, що основними причинами настання цих дорожньо-транспортних пригод є:

 • недотримання дистанції та інтервалу руху (48,7 %);
 • перевищення швидкості руху (20,3 %);
 • порушення правил маневрування (12,6 %);
 • порушення правил проїзду перехресть (10 %);
 • порушення правил обгону та/або виїзду на смугу зустрічного руху (5,1 %);
 • експлуатація технічно несправних транспортних засобів (2,2 %);
 • керування у нетверезому стані (0,7 %);
 • порушення правил проїзду залізничних переїздів (0,2 %);
 • сон за кермом (0,2 %).

Міський електричний транспорт

За 2019 рік сталося 683 дорожньо-транспортні пригоди за участю міського електричного транспорту, в яких 9 осіб загинули та 194 особи отримали травми.

За 2018 рік за участю водіїв міського електричного транспорту було допущено 810 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 осіб загинули, а 215 отримали травми.

Таким чином рівень аварійності за участю водіїв міського електричного транспорту зменшився на 15,7%, кількість загиблих у ДТП осіб зменшилася на 10,0%, а кількість травмованих осіб зменшилася на 9,8 %.

З вини водіїв міського електричного транспорту за вказаний період сталось 249 дорожньо-транспортних пригод, в яких 2 особи загинули, а 55 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

За 2018 року з вини водіїв міського електричного транспорту було допущено 309 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 особи загинули та 61 отримали травми.

Таким чином рівень аварійності з вини водіїв міського електричного транспорту зменшився на 19,4%, кількість загиблих у ДТП осіб зменшилася на 1 особу або 33,3%, а кількість травмованих осіб зменшилася на 9,8 %.

Також за 2019 рік сталося 4 пожежі на рухомому складі міського електричного транспорту без загиблих та травмованих.

Проведений аналіз аварійності показав, що основними причинами настання цих дорожньо-транспортних пригод є:

 • недотримання дистанції та інтервалу руху (46 %);
 • порушення правил маневрування (20,5 %);
 • перевищення швидкості руху (18,5 %);
 • порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту (7 %);
 • падіння струмоприймачів (3,5 %);
 • порушення правил проїзду перехресть (2,5 %);
 • експлуатація технічно несправних транспортних засобів (1 %);
 • порушення правил обгону та/або виїзду на смугу зустрічного руху (1 %).

Залізничний транспорт

За інформацію, яка надходила до Укртрансбезпеки, у 2019 році на залізничному транспорті України сталось 1202 транспортні події, з них:

705 аварій, в яких 354 особи загинули та 232 отримали травми, з них:

1) 577 аварії зі сторонніми особами завдані рухомим складом залізничного транспорту, в яких 354 особи загинули та 232 отримали травми;

2) 128 аварій за участю залізничного транспорту, без постраждалих.

3) 473 інциденти, без постраждалих;

4) 24 пожежі.

У 2018 році на залізничному транспорті України, сталося 1181 транспортна подія, з них:

684 аварії, в яких 293 особи загинули та 245 отримали травми, з них:

1) 528 аварії завдані рухомим складом залізничного транспорту стороннім особам, в яких 292 особи загинули та 239 отримали травми;

2) 156 аварій за участю залізничного транспорту (зіткнення рухомого складу, сходження з рейок), в яких 1 особа загинула та 6 отримали травми;

3) 477 інцидентів, без постраждалих;

4) 18 пожеж.

Дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах

Протягом 2019 року на залізничних переїздах Укрзалізниці сталось 65 дорожньо-транспортних пригод, в яких 11 осіб загинули та 20 отримали травми.

За 2018 рік на залізничних переїздах Укрзалізниці сталось 75 дорожньо-транспортних пригод, в яких 15 осіб загинуло та 44 отримали травми.

Таким чином рівень аварійності на залізничних переїздах зменшився на 13,3 %, кількість осіб загиблих у ДТП на залізничних переїздах Укрзалізниці зменшилась на 26,7 %, кількість травмованих у ДТП осіб зменшилась на 54,5 %.

Також зазначаємо, що протягом 2019 року Управлінням організовано та проведено 10 технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті державного рівня з тяжкими і дуже тяжкими наслідками, 21 транспортна подія на залізничному транспорті, з яких 16 технічних розслідувань щодо аварій на під’їзних залізничних коліях суб’єктів господарювання та залізничних станціях              АТ «Укрзалізниця», пов’язаних зі сходженням рухомого складу, а також організовано проведення територіальними органами Укртрансбезпеки 487 технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті місцевого та регіонального рівнів.

Проведений аналіз технічних розслідувань на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті показав, що причинами настання цих дорожньо-транспортних пригод є:

 • невиконання водіями транспортних засобів вимог Правил дорожнього руху;
 • невідповідність колісних транспортних засобів вимогам правил, нормативів і стандартів України при переобладнанні транспортних засобів;
 • невідповідність технічного стану транспортних засобів;
 • невиконання вимог Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом;
 • невиконання автомобільними перевізниками вимог автотранспортного законодавства;
 • недотримання водіями режиму праці та відпочинку;
 • недосконалість системи нагляду (контролю) за дотриманням водіями та автоперевізниками вимог автотранспортного законодавства;
 • зношеність рухомого складу та об’єктів інфраструктури міського електричного транспорту;
 • низький технічний рівень рухомого складу та об’єктів інфраструктури міського електричного транспорту.

Крім того, у 2019 році з метою спрощення процедури проведення технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті Управлінням здійснювалась робота щодо внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті».

Проведений Укртрансбезпекою аналіз причин катастроф та аварій на залізничному транспорті в 2019 році показав, що основними причинами транспортних подій на залізничному транспорті стало недотримання працівниками залізничного транспорту:

 • вимог Правил технічної експлуатації залізниць України в частині стану та утримання колійного господарства;
 • виконання своїх посадових обов’язків працівниками залізничного транспорту;
 • забезпечення дотримання технології ремонту рухомого складу.

Аналіз технічних розслідувань транспортних подій (аварій) та стану аварійності на залізничному транспорті за 2019 року, показує концентрацію випадків сходження з рейок рухомого складу залізничного транспорту на залізничних станціях загального користування та під’їзних залізничних коліях суб’єктів господарювання, які примикають до колій загального користування регіональної філії «Придніпровська залізниця», регіональної філії «Одеська залізниця» та регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Відповідно до аналітичних даних відбулося збільшення кількості аварій з особами, завдані рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався у 2019 році (в порівнянні з 2018 роком) на 8,5 відсотків та кількість громадян, що загинули внаслідок аварій збільшилася на 17,5 відсотків, що свідчить про зниження рівня безпеки громадян на залізничному транспорті України та потребує розроблення та вжиття дієвих комплексних заходів щодо зменшення травматизму на залізничному транспорті.

З метою зменшення випадків загибелі та травмування громадян на залізничних коліях, спричинених рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався, Управлінням проводиться підготовка до організації та реалізації Плану спільних дій щодо проведення заходів з безпеки перевезень та профілактики невиробничого травматизму (травмування сторонніх осіб на залізничному транспорті, спричинених рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався) на залізничному транспорті у 2020 році. За результатами реалізації даного плану буде розроблена та подана на розгляд Програма попередження невиробничого травматизму (травмування громадян на залізничному транспорті, спричинених рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався) на залізничному транспорті в 2020 - 2022 роках.

З метою попередження аварійності Управлінням організовано роботу територіальних органів Укртрансбезпеки спільно з територіальними підрозділами МВС України, Національної поліції України, обласних, районних, міських державних адміністрацій, громадськими організаціями, страховими компаніями, представниками засобів масової інформації у проведенні комплексів профілактичних заходів «Автобус – 2019», «Увага! Серпень – масові перевезення», «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Перевізник зима – 2019».

Крім того, до замовників автотранспортних послуг доведено інформацію про необхідність користування послугами автоперевізників, які виконують та дотримуються вимог безпеки перевезень у відповідності до чинного законодавства, зокрема провадять діяльність на ринку автотранспортних послуг згідно з оформленими відповідними дозвільними документами.

Також зазначаємо, що Управлінням постійно забезпечується надання інформації про дорожньо-транспортні пригоди, транспортні події, аварійні події та пожежі на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті до Мінінфраструктури відповідно до Інструкції про порядок надання інформації в Міністерстві інфраструктури при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, затвердженої наказом Мінінфраструктури від 26.03.2012 № 186, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.04.2012 за № 541/20894.

VI. Здійснення заходів оперативного контролю

Робота Дисциплінарної комісії

З метою посилення службової дисципліни в Укртрансбезпеці, вжиття належних і достатніх заходів реагування на факти порушення вимог законодавства України, зокрема й Закону України «Про державну службу», з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку Дисциплінарною комісією Укртрансбезпеки здійснюються дисциплінарні провадження.

З початку 2019 року у провадженні Дисциплінарної комісії знаходилося 28 дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» Укртрансбезпеки.

За вказаний період за фактами можливих порушень, вчинених державними службовцями Укртрансбезпеки, порушено здійснення 15 дисциплінарних проваджень.

Дисциплінарною комісією сформовано і розглянуто 23 дисциплінарні справи, за результатами розгляду яких за відповідними поданнями дисциплінарної комісії суб’єктом призначення прийнято рішення про вжиття заходів дисциплінарного впливу до 8 державних службовців. У тому числі у виді звільнення з посади державної служби (2), попередження про неповну службову відповідність (3), догани (2), зауваження (1).

Серед вказаних осіб, до яких застосовані дисциплінарні стягнення 7 службовців займали/займають керівні посади територіальних органів Укртрансбезпеки.

Крім того, вжиття відповідних заходів реагування на вчинені порушення службової дисципліни не оминули й апарат Укртрансбезпеки.

Зазначене вказує, що під час розгляду дисциплінарних справ та обрання відповідного, необхідного і достатнього виду дисциплінарного стягнення керівництво Укртрансбезпеки не надає жодних преференцій, виходячи із займаної посади того чи іншого службовця.

Також, слід відмітити, що за наявності законодавчо визначених підстав, а також з метою унеможливлення впливу на підпорядкованих працівників чи хід проведення провадження, керівництвом Укртрансбезпеки застосовуються й відсторонення державних службовців від виконання службових обов’язків, стосовно котрих наявні фактичні дані про вчинення порушень законодавства.

Так, за вказаний період було відсторонено від виконання службових обов’язків чотирьох керівників територіальних органів Укртрансбезпеки.

Питання забезпечення принципу невідворотності покарання, вжиття відповідних заходів дисциплінарного впливу, аж до звільнення, завжди знаходилося на особливому контролі керівництва Укртрансбезпеки. Крім того, наявний приклад того, що порушники несуть справедливу та передбачену законодавством відповідальність за вчинені порушення являється ще й дієвим заходом зміцнення службової дисципліни серед державних службовців і працівників Укртрансбезпеки.

Відділ оперативного контролю

Здійснення перевірок та відрядження.

З метою виконання основних завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті, Відділом оперативного контролю, у межах компетенції, здійснюється контроль за реалізацією державної політики щодо забезпечення державного нагляду (контролю) з питань безпеки на транспорті, надання адміністративних послуг, у тому числі контролю за виконанням територіальними органами Укртрансбезпеки законодавчих актів, наказів та доручень керівництва Укртрансбезпеки, проведення аналізу причин і умов порушень їх вимог.

Здійснення зазначених вище заходів, забезпечується, зокрема й, проведенням відповідних перевірок дотримання посадовими особами, працівниками та державними службовцями територіальних підрозділів Укртрансбезпеки вимог законодавства.

Так, Відділом оперативного контролю з початку 2019 року ініційовано, проведено та прийнято участь більш як у 40 перевірках та службових розслідуваннях, за результатами яких, як правило, встановлюються порушення вимог нормативно-правих актів, якими мають керуватися у своїй діяльності працівники Укртрансбезпеки та внесені пропозиції керівництву стосовно доцільності ініціювання дисциплінарних проваджень або вжиття заходів, передбачених Кодексом законів про працю України до працівників та державних службовців, якими допущено порушення.

Поряд з тим, з метою надання методичної допомоги та перевірки дотримання вимог законодавства протягом 2019 року здійснено виїзди у відрядження до територіальних підрозділів Укртрансбезпеки, а саме: до Управлінь Укртрансбезпеки у Житомирській (3), Закарпатській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Черкаській (2) областях.

         Участь у започаткуванні роботи майданчиків зважування вантажних транспортних засобів у русі

В рамках впровадження Контракту № RSDP-UKR-ICB-3 «Проєктування, постачання та монтаж шести майданчиків зважування в русі на дорогах навколо Києва та допоміжного офісу (Пілотний проєкт з впровадження системи зважування в русі (WIM)» Укртрансбезпекою забезпечується взаємодія з Укравтодором.

Так, Укртрансбезпекою надається необхідна методична та практична допомога відповідним підрозділам Укравтодору, у тому числі і у безпосередній роботі на відповідних стаціонарних комплексах габаритно-вагового контролю з метою якнайшвидшого та якісного впровадження вказаної системи. Поряд з цим, забезпечується й нормативно-правове супроводження роботи вказаної системи. Укртрансбезпекою, наразі, підготовано пропозиції по внесенню необхідних для ефективної та повноцінної роботи WIM змін до нормативно-правових актів.

Також, з метою функціонування системи зважування вантажних автомобілів в русі необхідне чітке визначення місць її розташування (монтування в дорожнє полотно вагового обладнання, системи фіксації габаритів транспортних засобів тощо).

Укртрансбезпекою розроблено електронний сервіс, до якого працівниками апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів вноситься інформація про координати запропонованого розташування WIM разом із відповідними обґрунтуваннями.

У ході визначення із найдоцільнішими місцями, де можливо розташувати системи WIM обов’язково ураховується трафік вантажного автомобільного транспорту, особливості інфраструктури та її важливі об’єкти, наявність сільськогосподарських підприємств, об’єктів промисловості, логістичних компаній тощо.

Крім того, запропоновані місця розташування WIM обираються таким чином, щоб максимально унеможливити випадки їх оминання водіями великовагових/великогабаритних транспортних засобів.

Метою створення даного сервісу є обрання найбільш доцільніших місць для розміщення системи зважування в русі WIM, ураховуючи при цьому досвід та пропозиції фахівців у тому числі й територіальних органів Укртрансбезпеки, які безпосередньо володіють відповідною інформацією, працюючи безпосередньо там, де планується встановлювати такі системи.  

Цілком зрозумілими є переваги такої системи автоматичного вагового контролю, зокрема: зважування без необхідності зупинки транспортного засобу чи зменшення швидкості його руху; цілодобовий контроль руху транспортних засобів; мінімізація людського фактору та зменшення корупційних ризиків; автоматична фіксація порушень із визначенням відповідних параметрів транспортного засобу (дата, час порушення, реєстраційний номер, вага, габарити транспортного засобу, тощо).

Однак, запровадження системи зважування в русі ставить перед собою і ряд питань, вирішення яких є надзвичайно важливими для Укртрансбезпеки. Наразі, робота у даному напрямку триває та знаходиться на постійному контролі керівництва Укртрансбезпеки.

VIІ. Міжнародна діяльність

Співробітництво з ЄС, його органами та інституціями визначено пріоритетним напрямом у міжнародній діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті. Після підписання Угоди з Європейським Союзом Україна перебуває на шляху свого реформування та становлення як розвиненої європейської держави. Створення потужних контролюючих органів в країнах Європейського співтовариства показало високу ефективність роботи у здійсненні контролю за дотриманням вимог і норм транспортного законодавства.

Протягом 2019 року Державною службою України з безпеки на транспорті здійснювалася діяльність за такими основними напрямками міжнародного співробітництва:

Співробітництво у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

Участь у заходах під час візиту в Україну Групи консультативної підтримки НАТО для надання дорадчої допомоги у розбудові Національної системи стійкості до загроз, а саме:

- у семінарах з питань системи забезпечення стійкості функціонування різних секторів держави у кризових ситуаціях, що проводились за підтримки Посольства Великої Британії в Україні;

- у нараді щодо формування підгруп та відповідної координаційної групи із розбудови Національної системи стійкості у рамках Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України;

- у нараді з питань формування підгруп із розбудови Національної системи стійкості;

- у Круглому столі щодо Стратегії реформування управління життєвим циклом за участі представників ЄС; 

- в Установчому засіданні міжвідомчої робочої групи з розбудови Національної системи стійкості;

- у робочій зустрічі з обговорення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування управління життєвим циклом інфраструктурного проєкту в Україні на 2019-2023 рр.»;

- у семінарі «Розбудова національної системи стійкості: концептуальні підходи, передові світові практики» (Інститут стратегічних досліджень).

- у робочій зустрічі з представниками ЄС в Україні з питань співробітництва (Представництво ЄС в Україні);

- у нараді з підготовки до реалізації  проекту технічної допомоги «Подальша підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» з представниками ЄС. Забезпечено підготовку та участь у робочій зустрічі з керівником проєкту технічної допомоги ЄС «Подальша підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» з питань обговорення пріоритетних напрямків участі Укртрансбезпеки у даному проєкті.

Залучення та участь у проєктах технічної допомоги

З метою отримання ефективного досвіду країн Європейського Союзу для забезпечення безпеки у сфері наземного транспорту Укртрансбезпекою у 2019 році спрямовано роботу на залучення проєктів технічної допомоги, таких як TAIEX та Twinning.

Укртрансбезпекою було підготовлено та направлено на узгодження Представництву ЄС в Україні проєкт технічного завдання Twinning «Сприяння впровадження норм та стандартів ЄС з питань безпеки у сфері транспорту».
В кінці року проведено зустріч керівництва Укртрансбезпеки з представниками ЄС в Україні, під час якої окреслено подальшу співпрацю за цим проєктом.

Співробітництво з міжнародними організаціями

В рамках співробітництва з міжнародними організаціями, Укртрансбезпекою взято участь у 17-й зустрічі у Рамках Транспортної панелі Східного партнерства, яке відбулось у період з 20 по 21 листопада 2019 року у м. Вільнюс (Литовська Республіка). 

Двостороннє співробітництво

В рамках двостороннього співробітництва працівниками Укртрансбезпеки взято участь у ряді заходів:

- у засіданні українсько-польської Змішаної Комісії про міжнародні автомобільні перевезення, яке відбулось у період з 09 по 10 липня 2019 року у м. Варшава (Республіка Польща);

- у засіданні українсько-польської Змішаної Комісії про міжнародні автомобільні перевезення, яке відбулось у період з 24 по 25 жовтня 2019 року у м. Варшава (Республіка Польща).

VIIІ. Запобігання корупції

Забезпечення системного здійснення заходів щодо запобігання корупції

З початку 2019 року Управлінням запобігання корупції Державної служби України з безпеки на транспорті, відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706, а також згідно з затвердженим посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України 28.12.2018 планом роботи на 2019 рік, в межах повноважень, Управлінням на постійній основі вживаються вичерпні заходи щодо реалізації антикорупційного законодавства, а саме запобігання і недопущення корупційних проявів у діяльності Укртрансбезпеки.

Для досягнення цієї мети розроблено та затверджено наказ Укртрансбезпеки від 10.01.2019 № 14 «План заходів щодо запобігання і виявлення корупції в апараті Державної служби України з безпеки на транспорті та її територіальних органах на 2019 рік».

Окрім цього, на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» Комісією з оцінки корупційних ризиків за участю представників громадськості розроблено Антикорупційну програму Державної служби України з безпеки на транспорті на 2019-2020 роки, яка затверджена наказом Укртрансбезпеки від 20.03.2019 № 122 (зі змінами) та в установленому порядку погоджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 19.04.2019 № 1099.

Підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції в Укртрансбезпеці

Управлінням запобігання корупції на постійній основі надається методична та консультаційна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом надсилання інформаційних листів.

З метою підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, передбачених Законом, службовою запискою від 19.02.2019 № 4142/07/18-19 забезпечено поширення змісту листа Національного агентства від 08.02.2019 №30-15/8970/19 серед працівників та державних службовців ввірених структурних підрозділів задля залучення всіх бажаючих до проходження безкоштовного навчального онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики».

Додатково забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Разом з цим, відповідно до вимог розділу III Антикорупційної програми Управлінням запобігання корупції організовано та проведено низку навчальних заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання корупційним проявам в Укртрансбезпеці, зокрема 24.06.2019 на тему: «Правила етичної поведінки», 23.09.2019 на тему: «Основні заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», а 18.12.2019 на тему: «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», з подальшим скеруванням відповідних матеріалів до територіальних підрозділів Укртрансбезпеки для організації на місцях проведення навчальних заходів з працівниками територіальних управлінь.

Окрім цього, з метою запобігання корупційним проявам представниками Управління запобігання корупції 17.07.2019 проведено навчання для працівників відділів контролю на наземному транспорті територіальних органів Укртрансбезпеки на тему «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх передумов» у рамках методично- консультаційного заходу щодо застосування законодавства та реєстрів видачі дозволів на перевезення вантажів з перевищенням габаритно-вагових параметрів. 

Декларування

Управлінням запобігання корупції на постійний основі проводилася роз’яснювальна робота та надавалася методична і консультаційна допомога працівникам Укртрансбезпеки з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на сайті Національного агентства, а з метою додаткового ознайомлення бажаючих з відповідним порядком заповнення такої декларації, забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закону) стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3 (зі змінами).

Окрім цього, листом Управління запобігання корупції від 20.03.2019№ 6802/07/18-19 поінформовано керівників структурних підрозділів про необхідність проведення відповідної роз'яснювальної роботи з державними службовцями та працівниками (суб'єктами декларування) для вжиття заходів забезпечення своєчасності і плановості подання електронних декларацій.

Відповідно до пункту 3 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства 06.09.2016 № 19 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609, Управлінням підготовлено та спрямовано керівникам самостійних структурних підрозділів Укртрансбезпеки га її територіальних органів окреме доручення Голови Укртрансбезпеки від 05.03.2019 № 142/07/13-19, яким доручалося роз’яснити застосування окремих положень Закону стосовно передбачених заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № З, та у визначений законодавством строк до 1 квітня 2019 року організувати заповнення та забезпечити своєчасне подання підлеглими працівниками на офіційному веб-сайті Національного агентства електронних декларацій (осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік) за формою, що визначена Національним агентством, а також провести звірення наявності поданих (заповнених) підлеглими працівниками декларацій з відповідними відомостями публічної (доступної) частини Єдиного реєстру, розміщеного на офіційному веб-сайті Національного агентства, а за результатами вжитих заходів надати інформацію у вигляді довідки за підписом керівника про стан забезпечення виконання вимог статті 45 Закону всіма передбаченими категоріями працівників (суб’єктами декларування).

Незважаючи на вжиті вичерпні заходи, за звітний період виявлено 79 фактів неподання (несвоєчасного подання) декларацій в результаті чого, на виконання вимог пункту 6 Порядку підготовлено та направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідні повідомлення встановленої форми.

Конфлікт інтересів

За звітний період Управлінням запобігання корупції спільно з Управлінням нормативно-правового забезпечення та Управлінням роботи з персоналом забезпечено опрацювання матеріалів і врегулювання у 4 працівників Укртрансбезпеки потенційного конфлікту інтересів відповідно до вимог, передбачених положеннями статті 28, пункту 2 частини першої статті 29 та статті 33 Закону України «Про запобігання корупції», а саме шляхом перевірки керівником Управління, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою пов’язаних із предметом конфлікту інтересів, а також виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у його присутності.

З метою недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів кандидатами на зайняття вакантних посад Укртрансбезпеки додатково застосовується складання відповідних опитувальних листів (самостійного тесту) на предмет виявлення конфлікту інтересів, що в подальшому враховується при розгляді кадрових питань. У звітному періоді такий тест складено більш як 50 особами.

Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки

З метою належного виконання вимог статей 56-58 Закону забезпечено проведення спеціальної перевірки відносно 11 осіб, що претендували на зайняття посад в Укртрансбезпеці, які передбачають відповідальне або особливо відповідальне становище, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Участь уповноваженого підрозділу в службових розслідуваннях та перевірках окремих питань діяльності структурних підрозділів Укртрансбезпеки, а також опрацювання повідомлень (звернень) з ознаками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

За звітний період 2019 року Управлінням запобігання корупції проведено (взято участь у проведенні) 23 перевірки (службові розслідування), з яких:

 • взято участь у проведенні 3 планових перевірок окремих питань службової діяльності територіальних органів (Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області, Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області);
 • проведено 20 перевірок (службових розслідувань) інформації з приводу виявлених фактів недотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» чи інших порушень, які можуть бути причинами та передумовами вчинення працівниками Укртрансбезпеки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також встановлення наявності у їх діях/бездіяльності ознак дисциплінарного проступку.

Окрім цього, Управлінням запобігання корупції здійснювалося у межах повноважень опрацювання відповідних повідомлень (звернень) у встановленому законом порядку і строки, та за виявленими ознаками існування обставин, що вказують на наявність ознак корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, на виконання вимог статті 53 Закону вживалися заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення   

Як наслідок стосовно 14 працівників матеріали скеровано до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для вивчення у межах компетенції щодо виявлених ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а стосовно 19 працівників Управлінням запобігання корупції запропоновано суб’єкту призначення вжити заходів притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

ІХ. Кадрове забезпечення та підвищення рівня професійної компетентності працівників

Повноваження Укртрансбезпеки поширюються на територію всієї України. Реалізація державної політики у сфері забезпечення безпеки на наземному транспорті здійснюється безпосередньо та через територіальні органи.

Станом на 31 грудня 2019 року штатна чисельність працівників Укртрансбезпеки становила 613 осіб, з яких:

171 – апарат (138 – державні службовці),

442 – територіальні управління (246 – державні службовці).

Станом на 31 грудня 2018 року штатна чисельність Укртрансбезпеки становила 613 осіб, з яких:

175 – апарат (128 – державні службовці),

438 – територіальні управління (256 – державні службовці).

Фактична чисельність працівників Укртрансбезпеки станом на:

31 грудня 2019 року становила 548 осіб,

31 грудня 2018 року – 613 осіб.

У 2019 році проведено 6 конкурсів на зайняття посад державних службовців, за результатами яких прийнято до структурних підрозділів Укртрансбезпеки 45 осіб.

36 осіб прийнято на посади не державних службовців та в порядку переведення з інших державних органів на рівнозначні посади.

У 2019 році з Укртрансбезпеки звільнилось - 128 осіб, тоді як у 2018 році – 183 особи.

В Укртрансбезпеці приділяється значна увага питанню професійної підготовки персоналу.

Державні службовці Укртрансбезпеки регулярно підвищують кваліфікацію.

У 2019 році 136 посадових осіб Укртрансбезпеки пройшли навчання за відповідними програмами підвищення кваліфікації, у 2018 році 70 осіб пройшло підвищення кваліфікації.

Кращі працівники Державної служби України з безпеки на транспорті регулярно заохочуються. У 2019 році нагороджено 64 працівника Укртрансбезпеки (у 2018 році - 96), зокрема:

 • Грамотами Верховної Ради України – 6;
 • Грамотами Міністерства інфраструктури України – 13;
 • Грамотами та подяками Первинної профспілкової організації Укртрансбезпеки – 45.

В межах укладених договорів про співпрацю між Укртрансбезпекою та вищими навчальними закладами у 2019 році 101 студент пройшов практику у самостійних структурних підрозділах та територіальних органах Укртрансбезпеки.

Х. Організація документообігу та інформаційно-технологічного забезпечення

У 2019 році Державною службою України з безпеки на транспорті опрацьовано 35 494 вхідних документів, 451 запит на отримання публічної інформації та 2 500 звернень громадян. Підготовлено 11 146 вихідних документів та 737 наказів Державної служби України з безпеки на транспорті.

На «Гарячу лінію Укртрансбезпеки» надійшло 107 звернень громадян.

Підготовлено та погоджено Експертно-перевірочною комісією Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України зведену номенклатуру справ та Інструкцію з діловодства, а також Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами і діловодстві Державної служби України з безпеки на транспорті.

Проведено засідання комісії з питань роботи із службовою інформацією у Державній службі України з безпеки на транспорті та затверджено наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 17.10.2019 № 417 Перелік відомостей, які містять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» у Державній службі України з безпеки на транспорті.

Відділом захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення у 2019 році забезпечено 100% проведення робіт з експлуатації, обслуговування, підтримки та працездатності системи електронної документообігу в Укртрансбезпеці та надано доступ 300 новим користувачам системи електронної документообігу.

На постійній основі здійснюється актуалізація змісту офіційного веб-сайту Укртрансбезпеки, особливо в розділах «ЗМІ про нас», «Діяльність», «Адмінпослуги».

Проведений тендер від 21.08.2019 № UA-2019-08-21-000738-a «Послуги з налаштування та конфігурування обладнання і системного програмного забезпечення віртуального серверного середовища Укртрансбезпеки», дозволив відмовитися від хостингу стороннього провайдера і перенести офіційний сайт, пошту та систему електронного документообігу на власні сервери.

Також оголошено тендерну закупівлю від 07.11.2019 UA-2019-11-07-001075-a «Пакети програмного забезпечення для управління матеріально-технічними ресурсами», для якої були розроблені технічні вимоги.

 Надано допомогу в створенні транспортного порталу електронних послуг            e-transport.gov.ua, покликаного стати єдиною точкою входу для всіх, хто працює на ринку перевезень, до адміністративних послуг, у тому числі і тих, які надає Укртрансбезпека. Портал створений з урахуванням нових стандартів надання державних послуг та дизайн-коду ДіЯ.

 Організовано отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг в Укртрансбезпеці. На протязі року надано ЕЦП 254 працівникам і ще 48 особам подовжено дію сертифікатів.

Прийнято участь у обговоренні змін до переліку наборів відкритих даних у постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 № 835. Проведено оновлення наборів даних у вигляді відкритих даних відповідно до наказу Голови Укртрансбезпеки від 10.07.2019 № 283. Для забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних постійно оновлювалися 22 набори відкритих даних.

XІ. Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю

Упродовж 2019 року всі важливі моменти діяльності Укртрансбезпеки оперативно оприлюднювалися на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки, Урядовому порталі, на офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook, Telegram та офіційному каналі в Youtube.

Опрацьовувалися запити журналістів з метою отримання коментарів керівництва апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки з приводу законності тих чи інших дій перевізників щодо пасажирів, щодо загальної проблематики перевезень пасажирів і вантажів; організовувалися та готувалися виступи керівництва та уповноважених осіб Служби у прямих включеннях, прямих ефірах, випусках новин та авторських програмах центральних та регіональних телеканалів, а також на заходах за участю ЗМІ, організованих іншими органами центральної влади, Адміністрацією Президента України та Секретаріату і Департаменту комунікації Кабінету міністрів України.

У 2019 році підготовлено і проведено низку робочих візитів Голови та першого заступника Голови Укртрансбезпеки в територіальні органи для інспектування роботи та налагодження конструктивної співпраці з місцевими органами влади. Під час кожної поїздки готувалися і проводилися брифінги з журналістами місцевих ЗМІ, забезпечувалася участь керівництва у новинних та суспільно-політичних програмах місцевих телеканалів.

За результатами цих заходів, а також в результаті опрацювання запитів журналістів центральних телеканалів і на основі ньюзмейкерських ініціатив Укртрансбезпеки упродовж 2019 року вийшло 1438 публікацій в електронних і друкованих ЗМІ та виготовлено 118 відеоматеріалів національного телебачення, а також проведено 15 радіо ефірів.

Громадська рада

Державна служба України з безпеки на транспорті фінансується із загального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником коштів є Міністерство інфраструктури України. Укртрансбезпека отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження Законом України «Про Державний бюджет України». У 2018-2019 рр. фінансування Укртрансбезпеки здійснювалося за бюджетними програмами, серед яких була відсутня можливість витрат на забезпечення діяльності Громадської ради при Державній службі України з безпеки на транспорті.

Відповідно до пункту 2 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, та на підставі протоколу від 17.07.2018 № 2 засідання Громадської ради при Державній службі України з безпеки на транспорті (далі – громадська рада), Наказом №642 «Про затвердження Положення про Громадську раду при Державній службі України з безпеки на транспорті» від 23.07.2018 року.

У 2018 році було проведено 2 засідання Громадської ради при Державній службі України з безпеки на транспорті (27.06.2018 р. та 17.07.2018 р.) і 4 робочі зустрічі членів Громадської ради (12.11.2018 р., 16.11.2018 р., 17.12.2018 р., 27.12.2018 р.).

У 2019 році засідань Громадської ради при Державній службі України з безпеки на транспорті не проводилось.


Назад


 / Про Службу / ...