Публічний звіт Голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка за 2018 рік

Основні завдання

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103, на Укртрансбезпеку покладено завдання щодо здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті, забезпечення надання адміністративних послуг, проведення розслідувань аварій та катастроф на транспорті, нормативно-правове забезпечення безпеки на транспорті тощо.

Відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103, на Укртрансбезпеку покладено завдання  внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

Також Укртрансбезпека забезпечує виконання пріоритетних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Уряду України, щодо забезпечення безпеки перевезень і підвищення безпекових стандартів, у тому числі у рамках реалізації положень Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки, Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік.

Упродовж 2018 року Укртрансбезпека, відповідно до покладених на неї завдань, зосередила свою діяльність на таких пріоритетних напрямках: узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подача їх Міністрові інфраструктури; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; здійснення ліцензування господарської діяльності Із надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом та контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності; проведення технічного розслідування та аналізу причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, забезпечення обліку таких катастроф, аварій, пригод, подій, розробка профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і контролю за проведенням цих заходів; забезпечення в установленому порядку участі у діяльності міжнародних організацій та забезпеченні виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях, реалізації міжнародного співробітництва з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті тощо.

Структура

Повноваження Державної служби України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека) розповсюджуються на всю територію України. Реалізація державної політики у сфері забезпечення безпеки на наземному транспорті  здійснюється безпосередньо та через територіальні органи.

До складу апарату Укртрансбезпеки входять:
Керівництво;
Департамент надання адміністративних  послуг на наземному транспорті;
Управління державного контролю на наземному транспорті;
Фінансово-економічне управління;
Управління нормативно-правового забезпечення;
Управління міжнародного співробітництва;
Управління запобігання корупції;
Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті;
Управління роботи з персоналом;
Управління організації роботи Голови;
Відділ оперативного контролю;
Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення;
Відділ діловодства та ведення архіву;
Сектор внутрішнього аудиту;
Сектор охорони праці та цивільного захисту;
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи;
Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи,

до територіальних органів:

Київське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, Чорноморське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

І. Використання коштів Державного бюджету України

Державна служба України з безпеки на транспорті фінансується із загального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником коштів є Міністерство інфраструктури України. Укртрансбезпека отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження Законом України «Про Державний бюджет України» і є неприбутковою організацією.

У 2018 році фінансування Укртрансбезпеки здійснювалося за такими бюджетними програмами:

– «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (код програмної класифікації видатків та кредитування (далі – КПКВК) 3109010 по загальному фонду);

– «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» (КПКВК 3101230 по спеціальному фонду).

   Обсяг бюджетних призначень, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», за бюджетною програмою «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (КПКВК 3109010) за загальним фондом у 2018 році склав 171 546, 9 тисяч гривень. Фактичний обсяг фінансування із загального фонду Державного бюджету України становив          145 682,6 тисяч гривень. Касові видатки становили 145 313,07 тисяч гривень.

   У 2018 році заробітна плата виплачувалася своєчасно та у повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Середня заробітна плата у 2018 році становила 12 093,3 гривень.

   Слід зазначити, що потреба у бюджетних коштах на 2018 рік, згідно з поданим бюджетним запитом, становила 158 197,9 тисяч гривень. Затверджено граничними видатками 145 682,6 тисяч гривень.

За бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» (КПКВК 3101230) у 2018 році передбачені видатки для Укртрансбезпеки у сумі 54 379,93 тисяч гривень. Фактично у 2018 році використано 17 089,40 тисяч гривень на придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки, оновлення системи діловодства. За кошти Європейського союзу за цією бюджетною програмою Укртрансбезпека мала на меті вдосконалити, зробити за зразком аналогічних європейських інституцій  прозорою та відкритою для бізнесу роботу Укртрансбезпеки в частині надання адміністративних послуг, здійснення функцій контролю за дотриманням перевізниками вимог чинного законодавства, а отже – забезпечити підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів. Задля цього планувалося розробити ряд програмних продуктів. Та оскільки відповідні кошти були доведені Укртрансбезпеці тільки наприкінці 2018 року, вдалося освоїти лише менше третини зазначених коштів. Адже процедура торгів займає  від одного місяця і більше. А створення одного програмного продукту (наприклад, удосконалення Єдиної інформаційної системи) за даними розробника, займає шість місяців.

Для порівняння у 2017 році за бюджетною програмою «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (КПКВК 3109010) передбачено 122 614,8 тисяч гривень, касові видатки склали 122 209,04 тисяч гривень. За бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» (КПКВК 3101230) затверджено 128 642,0 тисяч гривень, з яких використано 110 040,76 тисяч гривень (із врахуванням ПДВ )на придбання 78 мобільних пунктів контролю та трьох серверів.

ІІ. Надання адміністративних послуг

У 2018 році надано 781 379 – адміністративних послуг (для порівняння: у 2017 році  767 196) та перераховано до державного бюджету 47 472 337,74 гривень ( у 2017 році - 54 763 063,15 гривень),

у тому числі:

• на автомобільному транспорті – 776 975 послуг, що на 4 % перевищує показник попереднього року (у 2017 році – 746 442) і перераховано до державного бюджету 39 967 923,60 гривень (у 2017 році – 38 313 701,36 гривень), при цьому ціни на послугу не змінилися. Збільшення суми на 4 % відбулося виключно за рахунок збільшення кількості виданих дозволів.

• на залізничному транспорті – прийнято 49 – рішень про видачу ліцензій, що на 28% менше показника 2017 року (63 рішень), і перераховано до державного бюджету 87 681 гривень  (у 2017 році ця сума становила 93 790 гривень);

• видано 258 дозволів на перевезення пасажирів на міжміському міжобласному автобусному маршруті загального користування, що на 26 % менше показника минулого року (346 – у 2017 році), і перераховано до державного бюджету кошти на суму 98 125,14 гривень;

• прийнято 4 035 рішень про видачу ліцензій на автомобільному транспорті, що на 28 % більше показника 2017 року (3154 рішень), і перераховано до державного бюджету 7 318 608 гривень.

У 2018 році видано:

 • 762 653 дозволи на виконання міжнародних перевезень вантажів, що на 4 % перевищує показник 2017 року (733 327 дозволів);
 •  4 540 дозволи на виконання міжнародних нерегулярних перевезень пасажирів, що на 8 % більше, ніж показник 2017 року (4 197 дозволів);
 •  9 782 дозволи на виконання міжнародних регулярних перевезень пасажирів, що на 10 % перевищує показник 2017 року (8 918 дозволів).

Ліцензування на автомобільному транспорті

У 2018 році прийнято рішення про:

 • видачу 4 035 ліцензій на автомобільному транспорті, що на 28 % перевищує показник 2017 року (3154 рішень), і перераховано до державного бюджету 7 318 608 гривень, що на 40% більше показника 2017 року (5 233 924 гривень);
 • залишення 961 заяв про видачу ліцензій без розгляду на автомобільному транспорті, що на 26 % більше показника 2017 року (763 рішень);
 • відмову у видачі ліцензій на автомобільному транспорті 16 заявникам, що на 55 % менше показника 2017 року (36 рішень);
 • анулювання 4576 ліцензій на автомобільному транспорті, що на 63 % менше показника 2017 року (12574 рішень).

Ліцензування на залізничному транспорті

У 2018 році прийнято:

 •  49 рішень про видачу ліцензій на залізничному транспорті, що на 28 % менше показника 2017 року (63 рішень), і перераховано до державного бюджету 87 681 гривень, на 7 % менше показника 2017 року (93 790 гривень);
 •  4 рішення щодо залишення заяв про видачу ліцензій без розгляду на залізничному транспорті, що 1 заяву більше показника 2017 року (3 рішення);
 • 13 рішень щодо відмови у видачі ліцензій на залізничному транспорті, що на рішення більше показника 2017 року (10 рішень).

У сфері міжнародних автомобільних перевезень здійснено оптимізацію роботи з видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. 17 серпня 2018 року відбулось відкриття пункту видачі дозволів у селі міського типу Голоби, що у Ковельському районі на Волині. Це вже другий в області. До цього працював пункт видачі дозволів у Ковелі.

Відкриття відбулося з ініціативи Державної служби України з безпеки на транспорті за підтримки місцевої та обласної влади. Ідея створення цього пункту виникла ще на початку 2018 року і активно проговорювалася в практичній площині з березня. Місія: створити максимально зручну, перш за все для перевізників, локацію.

З метою створення умов для прозорої системи оформлення, використання, повернення та видачі дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень у пунктах видачі дозволів Укртрансбезпеки, на засіданні Комісії з розгляду питань, пов’язаних із оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав від 20.12.2018, Державній службі України з безпеки на транспорті доручено здійснювати видачу дозволів на поїздку по територіях іноземних держав під час виконання перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполучені із нанесенням штрих-коду на бланк дозволу. Для реалізації даного процесу Укртрансбезпека передала ТОВ «Софтлайн ІТ» бланки дозволів для проведення тестуваннящодо визначення можливості їх сканування на нанесення штрих коду. Після проведення тестування розробники ТОВ «Софтлайн ІТ» виконали роботи із налаштування відповідного комп’ютерного програмного забезпечення, яке передбачає внесення відомостей про:
- найменування автомобільного перевізника;
- реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу, на який оформлюється дозвіл;
- номер бланка дозволу;
- країну дозволу.

Після внесення запропонованих електронною системою «Megapolis DocNet» відомостей оформленому дозволу автоматично присвоюється персональний номер та наноситься штрих- код, який є графічною інформацією про операцію оформлення дозволу.

Після проведення технічних налаштувань та навчанняінспекторів, які працюють на пунктах видачі дозволів, видачу дозволів на здійснення перевезень пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні з нанесенням штрих-коду розпочато 12 січня 2019. Це величезний крок держави назустріч бізнесу.

У 2018 році Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р.№ 180 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», який набрав чинності 17.03.2018, організатором перевезень на міжміському і приміському автобусних маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) є Міністерство інфраструктури України .

У зв’язку з переходом до Міністерства інфраструктури України повноважень щодо організації перевезень на міжміському і приміському автобусних маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), у 2018 році проведено 2 конкурси, що у 7 разів менше ніж у 2017 році (було проведено 14 конкурсів).

Станом на 31.12.2018 загальна кількість атестованих автостанцій становить 489, з них:

І класу відповідають 29 автостанцій,

ІІ класу – 16,

ІІІ класу – 247,

IV класу – 135,

V класу – 62 автостанції.

Упродовж 2018 року Укртрансбезпекою проведено 90 обстежень автостанцій, що на 36 % менше, ніж у 2017 році. Це пов’язано з тим, що атестація автостанцій відбувається по заявницькому принципу і у 2018 році надійшло менше, ніж у попередньому році заявок на атестацію.

Якщо говорити про адміністративні послуги, то, без перебільшення, проривом 2018 року є той факт, що Укртрансбезпека заклала фундамент для прозорого спілкування з громадянами, запровадивши низку електронних сервісів, відкривши доступ до 18 реєстрів.

30 серпня минулого року впроваджено в тестову експлуатацію систему «Електронний кабінет перевізника», яка надає можливість подавати документи на отримання ліцензії, а також усім автоперевізникам повідомляти про зміну даних до дійсної ліцензії в електронній формі (про транспортні засоби, персонал, матеріально-технічну базу тощо).

Електронний кабінет перевізника доступний на сайті e-services.dsbt.gov.ua, а також – на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». Онлайн-сервіс, створений у співпраці Міністерства інфраструктури України, Державного агентства з питань електронного урядування та Державної служби України з безпеки на транспорті, а також – за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS і Фонду Східна Європа, покликаний спростити автоперевізникам отримання послуг від органу ліцензування, усунути суб’єктивний фактор на етапі прийняття рішень, мінімізувавши тим самим наявні корупційні ризики. Та найважливіше – це реальний крок до підвищення рівня безпечності пасажирських перевезень. Адже, відкривши дані про ліцензіатів, Укртрансбезпека надала можливість кожному пасажирові контролювати наявність ліцензії у перевізника, а отже свідомо приймати рішення про те, чи скористатися його послугами. За умови проведення ефективної ознайомчої роботи з громадськістю, це сприятиме поступовому але невідворотному зменшенню попиту на послуги перевізників, які працюють із порушенням вимог чинного законодавства, або ж і взагалі поза межами правового поля. У межах Електронного кабінету перевізника доступно п’ять електронних послуг. Так, завдяки е-кабінету вантажні та пасажирські автоперевізники зможуть отримувати, розширювати, звужувати та анулювати ліцензії он-лайн. Окрім того, оперативно повідомляти про зміну своїх даних: персонал, транспортні засоби, матеріально-технічну базу. Таким чином, у перевізників більше немає потреби здійснювати робочі відрядження до Києва та поштові пересилання документів. Дотепер через таку складність процедури більшість перевізників нехтували цими вимогами ліцензійних умов. За оцінкою розробників, Електронний кабінет зможе виправити цю ситуацію.

Електронний кабінет перевізника також містить інформацію про самого перевізника, наявність та строк дії ліцензій, транспортні засоби, маршрути, наявні дозволи та штрафи, накладені інспекторами Укртрансбезпеки тощо.

Доступ перевізників до їх Електронного кабінету здійснюватиметься за допомогою електронного цифрового підпису. Це є надійним захистом від несанкціонованого втручання третіх осіб.

Разом із запуском послуги е-кабінету стають відкритими дані Реєстру перевізників, який веде Укртрансбезпека. Відтепер кожен громадянин, ввівши номер автомобіля, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України чи реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), власника, зможе дізнатися точну назву та контактні дані перевізника, а також наявність, тип та строк дії його ліцензії. Така можливість зробить подорожі пасажирів безпечнішими, захистивши від ризику обрати перевізника, у якого відсутня відповідна ліцензія.

У планах- доповнення новими можливостями Електронного кабінету перевізника. Зокрема, згодом стане доступним онлайн оформлення дозволів, а також – внесення плати за ліцензії та оплата штрафів. Також в планах -забезпечення взаємодії Реєстру перевізників ще з двома державними реєстрами – Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром Міністерства внутрішніх справ України щодо транспортних засобів та їх власників. А це – додаткові можливості.

Розробка нормативно-правових актів.

Укртрансбезпека розробила та здійснила заходи щодо супроводження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови). Мета – приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом у відповідність до вимог положення частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», вимог Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, в частині виконання Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватися для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень, і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС, у зв’язку з численними скаргами, зауваженнями з боку автомобільних перевізників, громадських організацій щодо складної процедури отримання ліцензій.

Зараз проект акту, яким враховано пропозиції та зауваження міністерства та громадськості, знаходиться на погодженні в Міністерстві інфраструктури України.

Після завершення процедури погодження проект постанови буде надано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Аналізуючи роботу Укртрансбезпеки з надання адміністративних послуг у 2018 році, варто відзначити не стільки зростання кількісних показників, скільки напрацювання механізмів для якісних змін у процесі надання адміністративних послуг, що дозволить зробити останні максимально простими, зручними і прозорими, мінімізувавши при цьому час надання послуги, та усунути контакт із співробітником надавача послуг з метою мінімізації корупційних ризиків. Прозорість і доступність адміністративних послуг – ознака демократичного суспільства, один із ключових моментів реформування державних установ у рамках Угоди про асоціацію. Переведення в електронний формат послуг, які надають державні інституції, забезпечує відновлення довіри громадян до влади і законів.

ІІІ. Державний нагляд та контроль за безпекою на транспорті

Автомобільний транспорт

У 2018 році Укртрансбезпека перевірила 1 026 681 транспортний засіб, а саме: 324 145 транспортних засобів (автобуси, таксі, вантажівки, небезпечний вантаж, у тому числі так звані "нелегали"), якими здійснювалися перевезення пасажирів та/або вантажів, та 702 536 транспортних засобів – під час здійснення габаритно-вагового контролю.

Під час здійснення заходів контролю виявлено 134 495 порушень на автомобільному транспорті, що на 18 % більше, ніж у попередньому році. Зокрема, 118 444 порушень виявлено під час перевезення пасажирів/вантажів, у тому числі небезпечних вантажів та перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів без дозвільних документів, що на 15 % перевищує показник 2017 року (102 706 порушень – у 2017 році), та 16 051 порушень – під час здійснення габаритно-вагового контролю, що майже на 41 % перевищує показник 2017 року (11 345 порушень – у 2017 році).
 

У 2018 році до Державного бюджету України перераховано 88 728 082 гривень, що на 77 % перевищує показник 2017 року (50 058 845 гривень – у 2017 році). У тому числі надходжень за рахунок адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт – 57 755 071 гривень (це на 78 % перевищує показник 2017 року); плати за проїзд, нарахованої за порушення норм габаритно-вагових параметрів – 30 973 011 гривень, що на 75 % більше від аналогічного показника 2017 року.

За результатами перевірок складено 87 667 актів, 4 026 протоколів про адміністративні правопорушення і винесено 71 444 постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, тоді як аналогічні показники 2017 року становили 68 976, 2 896 і 52 853 відповідно.

У 2018 році в рамках габаритно-вагового контролю перевірено 702 536 транспортних засобів, що на 53 % більше порівняно з 2017 роком. За результатами перевірок виявлено 16 051 порушень норм габаритно-вагових параметрів, ( на 41 % більше, ніж у 2017 році). Винесено 7 541 постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу за порушення норм габаритно-вагових параметрів (5 583 постанови – у 2017 році).Нараховано плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування за перевищення норм габаритно-вагових параметрів на суму 3 592 398 євро та перераховано до Державного бюджету України 30 973 011 гривень, що на 75 % перевищує аналогічний показник 2017 року.
 

У 2018 році Державною службою України з безпеки на транспорті було перевірено 9 334 транспортних засоби, якими здійснювались автоперевезення поза межами правового поля, так званих «нелегалів».

Виявлено 13 506 порушень автотранспортного законодавства України. За порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт працівниками територіальних органів Укртрансбезпеки складено 8 021 акт проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та 2 368 протоколів про адміністративне правопорушення на перевізників, які здійснювали автоперевезення поза межами правового поля.

На перевізників, які здійснювали автоперевезення поза межами правового поля, накладено штрафних санкцій на загальну суму 9 021 970 грн та перераховано до Державного бюджету України у 2018 році 4 637 250 гривень.

Крім того, при здійсненні державного контролю за роботою водіїв колісних транспортних засобів при перевезенні вантажів автошляхами України, особлива увага приділяється перевірці дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, встановлених Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340.

Залізничний транспорт

Керуючись статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», в умовах мораторію на здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), у 2018 році проведено 26 позапланових перевірок. Виявлено 249 порушень, з яких 48 порушень є наслідком недотримання Правил технічної експлуатації залізниць України, 8 – Положення про систему управління безпекою руху поїздів, 78 - Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, 4 - Правил перевезення вантажів залізничним транспортом, 41 - Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту, 6 - Порядку розслідування транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту, 3 - Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті, 61 - Правил технічної експлуатації промислових підприємств.

Працівники Укртрансбезпеки склали на надали керівникам суб’єктів господарювання 23 акти та 4 приписи з вимогами щодо усунення виявлених порушень та недоліків.

Міський електричний транспорт

Керуючись статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», в умовах мораторію на здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), у 2018 році проведено 33 позапланові перевірки. Виявлено 813 порушень, з яких невідповідність рухомого складу вимогам «Правил експлуатації трамваїв та тролейбусів», в частині технічних несправностей або недоукомплектування. Працівники Укртрансбезпеки склали 33 акти та 18 приписів з вимогами щодо усунення виявлених порушень та недоліків.

Державний ринковий нагляд

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у 2018 році Укртрансбезпекою було здійснено державний ринковий нагляд щодо відповідності виду продукції - колісні транспортні засоби, нові частини та обладнання, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах.

Працівниками Укртрансбезпеки проведено 19 перевірок, складено 16 актів, вжито 3 обмежувальні заходи та складено 3 постанови про накладання адміністративного стягнення за недопуск до перевірок.

Контроль ліцензійних вимог

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на підставі обґрунтованих звернень та фактів настання аварій пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарюванняу 2018 році Укртрансбезпекою було проведено 70 позапланових перевірок Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001 за результатами яких видано 61 розпорядження про усунення недоліків.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за фактом настання аварій пов’язаної з діяльністю АТ «Укрзалізниця» у листопаді 2018 року була проведена позапланова перевірка виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1168 (далі – Ліцензійні умови) за результатами якої виявлено 6 порушень Ліцензійних умов, видано розпорядження про усунення недоліків.

Удосконалення нормативно-правової бази з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті

У зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до галузевого законодавства, постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 та Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 422.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018№ 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» Управлінням державного контролю на наземному транспорті розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.

Управлінням державного контролю на наземному транспорті розроблено проекти наказів Міністерства інфраструктури України «Про затвердження уніфікованої форми акту складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та залізничного транспорту», узгодження якого з відповідними центральними органами виконавчої влади стане можливим після затвердження Критеріїв.

Зараз перебувають у процесі розробки проекти наказів Міністерства інфраструктури України «Про затвердження уніфікованої форми акту складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах автомобільного транспорту та контролю ліцензійних вимог».

Відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103, Укртрансбезпекою розроблено та надано проект пропозицій до Міністерства інфраструктури України щодо внесення змін та доповнень до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 та наказу Міністерства інфраструктури України від 28.07.2016 № 255 «Про затвердження Вимог до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування» листами Укртрансбезпеки від 05.06.2018 № 1395/03/14-18 від 05.09.2018 № 7749/03/15-18.

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства Укртрансбезпекою розроблено ряд проектів нормативно-правових актів, зокрема:

 • проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та обліку пасажирських, спеціальних трамвайних вагонів і тролейбусів»;
 • проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю пасажирських (спеціальних) трамвайних вагонів (тролейбусів)»;
 • проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку подання звітності «Про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки» підприємствами міського електричного транспорту усіх форм власності до Державної служби України з безпеки на транспорті та затвердження її форми».

У 2018 році одним із стратегічних напрямків роботи Укртрансбезпека визначила для себе підвищення ефективності роботи придбаного обладнання у 2017 році обладнання і вибудовування чіткої системи заходів державного контролю, спрямованих на виявлення перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів/вантажів із порушенням вимог чинного законодавства. З огляду на те, що при зменшенні штатної чисельності Державної служби України з безпеки на транспорті, констатуємо збільшення кількісних показників за результатами здійснення заходів державного контролю, маємо усі підстави стверджувати про зростання ефективності роботи у цьому напрямку.

ІV. Нормативно-правове забезпечення

Станом на 31 грудня 2018 Укртрансбезпекою розроблено 19 проектів нормативно-правових актів, в тому числі розроблених безпосередньо Управлінням нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки – 4.

Зокрема, Укртрансбезпекою розроблено:

 •  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Як наслідок, 25.04.2018 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою перебачено внесення змін до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року № 1567, до Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 422 “Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів”, та до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, з метою удосконалення процедури здійснення державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, вимог законодавства про автомобільний транспорт.
 • проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті». Як наслідок, 21.09.2018 зареєстровано наказ Міністерства інфраструктури України від № 433 «Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.10.2018 за № 1185/32637.
 • проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін у додаток 2 до Умов оплати праці працівників Державної служби України з безпеки на транспорті, які не є державними службовцями». Як наслідок 13.09.2018 зареєстровано наказ Міністерства інфраструктури України від № 415 «Про внесення змін у додаток 2 до Умов оплати праці працівників Державної служби України з безпеки на транспорті, які не є державними службовцями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2018 р. за № 1118/32570.

Опрацьовано 97 нормативно-правових акти, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади, що надійшли до Укртрансбезпеки.

Укртрансбезпекою ведеться претензійно-позовна робота.

Станом на 31 грудня 2018 у провадженні судів різних інстанцій перебувало 782 судові справи, стороною яких є Укртрансбезпека, в тому числі як правонаступник Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції.

Через суди загальної юрисдикції та адміністративні суди до Укртрансбезпеки пред’явлено 634 позови, в той час як Укртрансбезпекою пред’явлено 148 позовів.

Управлінням нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки постійно ведеться аналіз стану претензійно-позовної та правової роботи в Укртрансбезпеці, результати ведення такої роботи розглядаються на апаратних нарадах Укртрансбезпеки та на засіданнях Колегії Державної служби України з безпеки на транспорті.

На виконання Указу Президента України від 08.12.2008 № 1149, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2018№ 681-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права» Головою Укртрансбезпеки 01.10.2018 затвердженого План заходів з участі у проведенні у 2018 році Всеукраїнського тижня права (далі – План заходів).

На виконання Плану заходів в апараті Укртрансбезпеки організовано «День відкритих дверей» для дітей шкільного віку, під час якого забезпечено екскурсію школярів та ознайомлення їх з роботою органу, продемонстровано мобільний пункт контролю Укртрансбезпеки, а також проведено лекцію на тему: «Права людини на забезпечення безпеки перевезень на транспорті».

Інформацію щодо організованого заходу розміщено на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки за посиланням: https://dsbt.gov.ua//novyna/v-ukrtransbezpeci-den-vidkrytyh-dverey.

З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, Указом Президента України від 14.11.2017№ 361, оголошено 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

На виконання зазначеного вище Указу Президента України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 155-р затверджено план заходів на 2018 рік щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

В рамках участі Державної служби України з безпеки на транспорті у реалізації цього загальнонаціонального проекту звертаємо увагу, що з 11:00 до 13:00 щосереди в Державній службі України з безпеки на транспорті працює телефонна «гаряча лінія».

Звернувшись за номером телефону (044) 351-47-66, кожен громадянин може отримати інформацію від посадових осіб Державної служби України з безпеки на транспорті щодо питань діяльності Укртрасбезпеки, в тому числі, з метою оперативного реагування на порушення прав громадян та консультування громадян про гарантовані Конституцією та законами України права.

V. Організація безпеки, розслідування аварій та подій

Щодо стану безпеки руху та показників аварійності на наземному транспорті у 2018 році.

Автомобільний транспорт

Згідно статистичних даних у 2018 році на автошляхах України сталося 2698 дорожньо-транспортних пригод за участю ліцензованого автомобільного транспорту, в яких 172 особи загинули та 1709 отримали травми.

Із зазначеної кількості аварій з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту за вказаний період сталось 1420 дорожньо-транспортних пригод, в яких 56 осіб загинуло, а 795 отримали травми різного ступеня тяжкості.

В той час як у 2017 році на автодорогах України з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту було допущено 1295 дорожньо-транспортних пригод, в яких 54 особи загинули та 861 особа отримала травми.

Таким чином рівень аварійності з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту у порівнянні з 2017 роком збільшився на 9,7 %, кількість загиблих у ДТП осіб збільшилася на 3,7 %, а кількість травмованих осіб зменшилася на 7,7 %.

Також у 2018 році сталося 18 пожеж на автомобільному транспорті загального користування без загиблих та травмованих.

 

 

Проведений аналіз аварійності показав, що основними причинами настання цих дорожньо-транспортних пригод є:

- недотримання дистанції та інтервалу руху (44,3 %);

- порушення правил маневрування (18,4 %);

- перевищення швидкості руху (16,4 %);

- порушення правил проїзду перехресть (15,5 %);

- порушення правил обгону та/або виїзду на смугу зустрічного руху (3,2 %);

- експлуатація технічно несправних транспортних засобів (1 %);

- сон за кермом (0,7 %);

- керування у нетверезому стані (0,3 %);

- порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту (0,2 %);

- порушення правил проїзду залізничних переїздів (0,1 %).

 

 

Міський електричний транспорт

У 2018 році сталося 810 дорожньо-транспортних пригод за участю міського електричного транспорту, в яких 10 осіб загинуло та 215 отримали травми.

З вини водіїв міського електричного транспорту за вказаний період трапилося 309 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 особи загинули, а 61 особа отримала травми різного ступеня тяжкості.

В той час, як у 2017 році з вини водіїв міського електричного транспорту було допущено 287 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 особи загинули та 33 отримали травми.

Таким чином рівень аварійності з вини водіїв міського електричного транспорту у порівнянні з 2017 роком збільшився на 7,7%, кількість загиблих у ДТП була однаковою, а кількість травмованих збільшилася на 84,8 %.

Також у 2018 році зафіксовано 5 пожеж на рухомому складі міського електричного транспорту, внаслідок яких травмовано 1 особу.

 

 

Залізничний транспорт

За інформацію, яка надходила до Укртрансбезпеки, у 2018 році на залізничному транспорті України трапилося 1163 транспортних подій, з них:

2 катастрофи, без постраждалих;

684 аварії, в яких 293 особи загинули та 246 отримали травми, з них:

1) 528 аварії зі сторонніми особами завдані рухомим складом залізничного транспорту, в яких 291 особа загинула та 239 отримали травми;

2) 156 аварій за участю залізничного транспорту, в яких 2 особи загинули та 7 осіб отримали травми.

477 інцидентів, без постраждалих.

В той час як у 2017 році на залізничному транспорті України, з урахуванням змін класифікації транспортних подій на залізничному транспорті від 08.08.2017, сталося 686 транспортних подій, у яких 104 особи загинули та 80 осіб отримали травми.

З них:

2 катастрофи, унаслідок яких 18 осіб отримали травми;

195 аварій, з яких:

1) 152 аварії, у яких 104 особи загинули та 60 отримали травми;

2) 43 аварії за участю залізничного транспорту, у яких 1 особа отримала травми;

20 серйозних інцидентів, без постраждалих;

469 інцидентів, у яких 1 особа отримала травми.

Також за 2018 рік сталося 18 пожеж на рухомому складі залізничного транспорту без загиблих та травмованих.

Таким чином, рівень аварійності на залізничному транспорті значно зріс.

Значне зростання випадків аварій сталося після набуття чинності від 08 серпня 2017 року наказу Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 «Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772, розроблений відповідно до вимог Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях) та встановлює єдину класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України для всіх суб’єктів господарювання у сфері залізничного транспорту. Це дає можливість отримати більш наближену до реальності картину стану аварійності на залізничному транспорті, а отже -дозволить глибше проаналізувати та розслідувати транспортні події на залізничному транспорті з подальшим напрацюванням дієвих профілактичних заходів щодо запобігання транспортним подіям у майбутньому.

Дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах

У 2018 році на залізничних переїздах Укрзалізниці сталося 75 дорожньо-транспортних пригод, в яких 15 осіб загинуло та 44 отримали травми.

В той час, як у 2017 році на залізничних переїздах Укрзалізниці трапилося 86 дорожньо-транспортних пригод, в яких 20 осіб загинуло та 30 отримали травми.

Таким чином рівень аварійності на залізничних переїздах у порівнянні з 2017 роком зменшився на 12,8 %, кількість осіб загиблих у ДТП на залізничних переїздах Укрзалізниці також зменшилася на 25 %, тоді як кількість травмованих у ДТП осіб збільшилася на 46,7 %.

У 2018 році Укртрансбезпека організувала та провела 10 технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті державного рівня з тяжкими і дуже тяжкими наслідками, 39 транспортних подій на залізничному транспорті, а також організувала проведення територіальними органами Укртрансбезпеки 414 технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті місцевого та регіонального рівнів.

Проведений аналіз технічних розслідувань на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті показав, що причинами настання цих дорожньо-транспортних пригод є:
- невиконання водіями транспортних засобів вимог Правил дорожнього руху;
- невідповідність колісних транспортних засобів вимогам правил, нормативів і стандартів України при переобладнанні транспортних засобів;
- невідповідність технічного стану транспортних засобів;
- невиконання вимог Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом;
- невиконання автомобільними перевізниками вимог автотранспортного законодавства;
-недотримання водіями режиму праці та відпочинку;
- недосконалість системи нагляду (контролю) за дотриманням водіями та автоперевізниками вимог автотранспортного законодавства;
-недосконалість системи ліцензування автоперевізників, на сьогодні діє «заявницький» принцип отримання ліцензії;
-зношеність рухомого складу та об’єктів інфраструктури міського електричного транспорту;
-низький технічний рівень рухомого складу та об’єктів інфраструктури міського електричного транспорту.

Проведений Укртрансбезпекою аналіз причин катастроф та аварій на залізничному транспорті у 2018 році показав, що основними причинами транспортних подій на залізничному транспорті стало:
-недотримання працівниками залізничного транспорту вимог Правил технічної експлуатації залізниць України в частині стану та утримання колійного господарства;
-невиконання своїх посадових обов’язків працівниками залізничного транспорту;
-нехтування необхідності забезпечення дотримання технології ремонту рухомого складу.

У відповідності до статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» та вимог Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, до перевізників, з вини водіїв яких сталися дорожньо-транспортні пригоди, системно вживаються заходи контролю та нагляду. У 2018 році проведено 1659 рейдових перевірок та 28 позапланових перевірок діяльності автоперевізників, чиї водії спричинилися до травмування учасників дорожнього руху. За результатами зазначених заходів складено 33 тисячіактів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, за результатами розгляду яких винесено 1445 постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу на 1,6 мільйонів гривень та 1994 приписи на усунення виявлених порушень.

З метою попередження аварійності організовано роботу територіальних органів Укртрансбезпеки спільно з територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, обласними, районними, міськими державними адміністраціями, громадськими організаціями, страховими компаніями, представниками засобів масової інформації у проведенні комплексів профілактичних заходів «Автобус – 2018», «Увага! Серпень - масові перевезення», «День безпеки», «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Перевізник зима - 2018».

До замовників автотранспортних послуг доведено інформацію про необхідність користування послугами автоперевізників, які виконують та дотримуються вимог безпеки перевезень у відповідності до чинного законодавства, зокрема провадять діяльність на ринку автотранспортних послуг згідно з оформленими відповідними дозвільними документами.

Укртрансбезпека на постійній основі забезпечує надання інформації про дорожньо-транспортні пригоди, транспортні події, аварійні події та пожежі на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті Міністерству інфраструктури України відповідно до Інструкції про порядок надання інформації в Міністерстві інфраструктури при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 26.03.2012 № 186, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.04.2012 за № 541/20894.

 

​У 2018 році за напрямком здійснювалася робота з розробки наступних нормативно-правових актів:

 • наказу Міністерства інфраструктури України від 21.09.2018 № 433 «Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.10.2018 за № 1185/32637;
 • проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Порядку технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті».

VI. Здійснення заходів оперативного контролю

З метою виконання основних завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті, до складу апарату Укртрансбезпеки введеноВідділ оперативного контролю, який у межах компетенції, здійснюється контроль за реалізацією державної політики щодо забезпечення державного нагляду (контролю) з питань безпеки на транспорті, надання адміністративних послуг, у тому числі контролю за виконанням територіальними органами Укртрансбезпеки законодавчих актів, наказів та доручень керівництва Укртрансбезпеки, проведення аналізу причин і умов порушень їх вимог.

Здійснення зазначених вище заходів забезпечується, зокрема, й проведенням відповідних перевірок дотримання посадовими особами, працівниками та державними службовцями апарату та територіальних підрозділів Укртрансбезпеки вимог законодавства.

Впродовж 2018 року ініційовано, проведено та прийнято участь більш як у 47 перевірках та службових розслідуваннях, у тому числі у службовому розслідуванні за фактами, встановленими Національним агентством з питань запобігання корупції відповідно до Акту планової перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі України з безпеки на транспорті від 04.07.2018 та за винесеним Національним агентством з питань запобігання корупції приписом про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону від 20.07.2018 № 1491, перевірках за результатами проведення позапланових перевірок діяльності Укртрансбезпеки, здійснених на виконання наказів Міністерства інфраструктури України від 15.01.2018 № 2-Г, від 14.02.2018 № 25-Г, від 10.07.2018 № 188-Г, від 04.09.2018 № 239-Г тощо.

За результатами вказаних перевірок, встановлювалися факти порушень вимог нормативно-правих актів, якими повинні керуватися у своїй діяльності працівники Укртрансбезпеки та внесено пропозиції керівництву стосовно доцільності ініціювання дисциплінарних проваджень або вжиття заходів, передбачених Кодексом законів про працю України до працівників та державних службовців, якими допущено порушення.

За результатами розгляду наданих пропозицій керівництвом Укртрансбезпеки прийнято рішення щодо ініціювання дисциплінарних проваджень відносно 24 держаних службовців категорій «Б» і «В» апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки, атакож застосовано стягнення, передбачені Кодексом законів про працю України, відносно 15 працівників Укртрансбезпеки.

З метою надання методичної допомоги та перевірки дотримання вимог законодавства протягом 2018 року здійснювалися виїзди у відрядження до територіальних підрозділів Укртрансбезпеки, а саме до Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Хмельницькій областях.

VIІ. Міжнародна діяльність

Співробітництво з ЄС, його органами та інституціями визначено пріоритетним напрямом у міжнародній діяльності Укртрансбезпеки. Упродовж 2018 року активно розвивалося співробітництво у двосторонньому і багатосторонньому форматах, зокрема через взаємодію з міжнародними організаціями та асоціаціями, а також шляхом виконання зобов’язань за міжнародними договорами, стороною яких є Україна.

Співробітництво з міжнародними організаціями

З метою забезпечення в установленому порядку участі у діяльності міжнародних організацій та забезпеченні виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях, реалізації міжнародного співробітництва з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті Державною службою України з безпеки на транспорті у 2018 році здійснювалось активне співробітництво з рядом впливових міжнародних організацій, включаючи участь у навчальних заходах, організованих закордонними партнерами.

Забезпечено проведення 19-го засідання Комітету Чорноморського Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту,яке відбулось у період з 17 по 19 квітня 2018 року в м. Одеса.

Надано пропозиції до технічного завдання для участі української делегації у 99-й сесії Комітету з морської безпеки Міжнародної морської організації.

В ході співробітництва з Європейським агентством з питань морської безпеки забезпечено участь працівників Укртрансбезпеки у:

- семінарі для інспекторів Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні в рамках проекту Європейського агентства з питань морської безпеки (EMSA) «Морська безпека, охорона та захист навколишнього середовища в регіоні Чорного та Каспійського морів», який відбувся у період з 21 по 27 січня 2018 року в місті Лісабон (Португальська Республіка);

- курсі для інспекторів держави прапора в рамках проекту Європейського агентства з питань морської безпеки (EMSA) «Морська безпека, охороната захист навколишнього середовища в регіонах Чорного та Каспійського морів», який відбувся у період з 11 по 17 березня 2018 року в місті Лісабон (Португальська Республіка).

Двостороннє співробітництво

Впродовж 2018 року проводилася активна робота із налагодження двосторонніх зв’язків з країнами-стратегічними партнерами України.Працівники Укртрансбезпеки взяли участь у таких заходах:

-  засідання українсько-австрійської Змішаної Комісії про міжнародне автомобільне сполучення у період  20 - 21 лютого 2018 року в місті Відень (Республіка Австрія);
- засідання українсько-угорської Змішаної Комісії з міжнародного автомобільного сполучення у період 11 - 12 квітня 2018 року в місті Будапешт (Угорщина);
- українсько-польські переговори з питань транспорту у період 12 -13 грудня 2018 року в місті Варшава (Республіка Польща).

З метою обміну досвідом у сфері забезпечення безпеки на наземному транспорті працівники Укртрансбезпеки забезпечили проведення спільних українсько-польських навчань інспекторів Укртрансбезпеки та Генерального інспекторату дорожнього транспорту Республіки Польща у період 17 - 20 квітня2018 року на території Львівської, Житомирської та Хмельницької областей; взяли участь у навчальній поїздці на тему: «Практична реалізація Директиви 2014/47/EU про технічну придорожню перевірку придатності до експлуатації комерційних транспортних засобів та Директиви 2014/45/EU про періодичний технічний огляд транспортних засобів»у період 05 - 08 листопада 2018 року в містах Вільнюс та Клайпеда (Литовська Республіка).

Участь у проектах технічної допомоги

З метою отримання ефективного досвіду від колег із країн Європейського Союзу в 2018 році проводилася активна робота із залучення проектів технічної допомоги, таких як TAIEX та Twinning.

Зокрема в рамках інструменту TAIEX проведено ряд експертних місій, а саме:

- Експертна місія з питань інтеграції до Європейської інформаційної системи автомобілів та водійських прав (Eucaris) у період 06 - 07 лютого 2018 року в місті Київ (Міністерство інфраструктури України);
- Експертна місія з питань законодавства, необхідного для розслідування аварій та подій на наземному та водному транспорті, яка відбулася у період 17 - 21 вересня 2018 року в місті Київ (Міністерство інфраструктури України).

Перспективи

29 листопада 2018 року Робочою групою Національного агентства України з питань державної служби з питань координації впровадження інструментів Twinning і TAIEX, було розглянуто та затверджено пропозицію Укртрансбезпеки стосовно проекту Twinning «Сприяння впровадження норм та стандартів ЄС з питань безпеки у сфері транспорту». яка складається з 3 компонентів:

Компонент А: Вирішення питання інституційного забезпечення контролю робочого часу водіїв для міжнародних та внутрішніх перевезень автомобільним транспортом.

Компонент В: Допуск до ринку автомобільних перевезень та надання автотранспортних послуг у відповідності із вимогами ЄС в Україні.

Компонент С: Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері державного ринкового нагляду на автомобільній та залізничній галузях транспорту.

На 2019 рік запланована підготовка та узгодження детального технічного завдання даного проекту та його подальше використання.

Завдяки проведеній Укртрансбезпекою у 2018 році роботі, Нацдержслужбою та Єврокомісією погоджено пропозиції  щодо залучення міжнародної технічної допомоги ЄС у рамках інструменту ТАІЕХ за 10 напрямками, а саме: вивчення європейського досвіду здійснення контролю за перевезенням небезпечних вантажів залізничним транспортом, порядку накладання штрафних санкцій за порушення RID, ознайомлення з досвідом організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах країн-членів ЄС, ознайомлення з досвідом діяльності юридичної служби з питань імплементації актів законодавства ЄС у сфері безпеки на транспорті, вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо порядку безпечного кріплення та розміщення вантажів, вивчення досвіду країн-членів ЄС з питань контролю за перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ДОПОНВ), вивчення досвіду країн-членів ЄС з питань здійснення контрольно-наглядової діяльності за забезпеченням безпеки на транспорті та вдосконалення державної політики у цій сфері, перейняття досвіду країн-членів ЄС з питань  процедури ліцензування у відповідності із вимогами законодавства ЄС, наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері державного ринкового нагляду в автомобільній та залізничній галузях транспорту, вивчення існуючих методів запровадження оцінки ризику на залізничному транспорті та методів оцінки в державах-членах ЄС, вивчення досвіду країн-членів ЄС з питань захисту персональних даних у сфері ліцензування.

VIIІ. Запобігання корупції

На виконання пункту 12 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою КМУ від 04.09.2013 № 706 (із змінами) розроблений «План роботи Антикорупційного управління Державної служби України з безпеки на транспорті щодо запобігання і виявлення корупції на 2018 рік», який погоджений Уповноваженою посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, на підставі наказу Укртрансбезпеки від 03.03.2018 № 212 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Державній службі України з безпеки на транспорті» Комісією, у складі затвердженому наказом Укртрансбезпеки від 24.02.2017 № 196 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті та затвердження Положення про неї» (зі змінами), в Укртрансбезпеці визначено та проведено оцінку корупційних ризиків, а також заходи щодо їх усунення.

Водночас, за наслідком діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті наказом Укртрансбезпеки від 11.05.2018 № 431 (зі змінами) затверджено Антикорупційну програму Державної служби України з безпеки на транспорті на 2018 рік, яка в подальшому у визначеному порядку була погоджена рішенням Національним агентством з питань запобігання корупції від 07.09.2018 № 1948.

У межах повноважень у 2018 році здійснювалося опрацювання повідомлень (звернень) щодо причетності працівників органу до вчинення корупційних правопорушень відповідно до встановлених законом порядку і строків, та за виявленими ознаками існування обставин, що вказують на наявність ознак корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, на виконання вимог підпункту 10 пункту 5 Положення, відносно 17 осіб вжито відповідних заходів інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про такі факти, а за наявними ознаками у діях бездіяльності дисциплінарних проступків, запропоновано суб’єкту призначення ініціювати відповідні дисциплінарні провадження для визначення ступеня вини працівника та застосування дисциплінарного впливу визначеного чинним законодавством України.

Організовано та проведено навчальні заходи для керівників структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції у Державній службі України з безпеки на транспорті на теми:

- «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;

-«Роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства»;

-«Фінансовий контроль та моніторинг способу життя».

На постійній основі проводилася роз’яснювальна робота та надавалася методична і консультаційна допомога працівникам Укртрансбезпеки з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, а з метою належного їх ознайомлення з відповідним порядком заповнення такої декларації, забезпечено розміщення на офіційному сайті Укртрансбезпеки «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3 (зі змінами)».

Незважаючи на вжиті вичерпні заходи, у звітному періоді виявлено 113 фактів неподання (несвоєчасного подання) декларацій в результаті чого, на виконання вимог пункту 6 Порядку підготовлено та направлено до Національного агентства з питань запобігання корупціївідповідні повідомлення встановленої форми, з яких: неподання щорічної декларації – 20 повідомлень, несвоєчасне подання щорічної декларації – 18 повідомлень, неподання перед звільненням декларації – 22 повідомлень, несвоєчасне подання перед звільненням декларації – 1 повідомлення, неподання після звільнення декларації – 45 повідомлень, та несвоєчасне подання після звільнення декларації – 7 повідомлень.

З метою недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, кандидатами на зайняття вакантних посад Укртрансбезпеки додатково застосовується складання відповідного опитувального листа (тесту) на предмет виявлення конфлікту інтересів, що в подальшому враховується при розгляді кадрових питань.

Вжитими заходами опрацьовано інформацію та надано пропозиції щодо необхідності врегулювання конфлікту інтересів у 14 випадках.

Під час здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів Управлінням запобігання корупції у 3 випадках виявлено порушення вимог статей 28-29 Закону України «Про запобігання корупції» у вигляді приховування потенційного конфлікту інтересів, за наслідками чого матеріали скеровано суб’єкту призначення для вжиття заходів дисциплінарного впливу та поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції.

Додатково виявлено порушення вимог статті 25 та пунктів 5, 11 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» у вигляді недотримання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, порушення вимог фінансового контролю (невідображення повних відомостей у декларації). З цього приводу поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції.

За звітний період 2018 року Укртрансбезпека провела та взяла участь у проведенні 30 перевірок (службових розслідувань), з яких 12 планових перевірок окремих питань діяльності територіальних органів та 18 перевірок (службових розслідувань) інформації щодо вивчення можливої причетності працівників Укртрансбезпеки до корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також виявлення у їх діях/бездіяльності ознак дисциплінарного проступку.

Як наслідок стосовно 17 працівників матеріали скеровано до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для вивчення у межах компетенції щодо виявлених ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а стосовно 8 працівників Управлінням запобігання корупції скеровано матеріали для вжиття суб’єктом призначення заходів дисциплінарного впливу.

ІХ. Кадрове забезпечення та підвищення рівня професійної компетентності працівників

Повноваження Укртрансбезпеки розповсюджуються на територію всієї України. Реалізація державної політики у сфері забезпечення безпеки на наземному транспорті здійснюється безпосередньо та через територіальні органи.

Наказом Укртрансбезпеки від 05.10.2018 № 805 «Про введення в дію структури та штатного розпису Державної служби України з безпеки на транспорті на 2018 рік» в Укртрансбезпеці введено в дію структуру та штатний розпис на 2018 рік.

Станом на 31 грудня 2018 року штатна чисельність працівників Укртрансбезпеки становила 613 осіб, з яких:

175 – апарат (128 – державні службовці),

438 – територіальні управління (256 – державні службовці).

Станом на 31 грудня 2017 року штатна чисельність Укртрансбезпеки становила 839 осіб, з яких:

252 – апарат (170 – державні службовці),

587 – територіальні управління (372 – державні службовці). Штатна чисельність Укртрансбезпеки у 2017 році не змінювалася.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095 «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України» виключені функції з реалізації державної політики у сфері безпеки наморському та річковому транспорті та передбачено граничну чисельність Укртрансбезпеки 613 посад.

У 2018 році Укртрансбезпекою проведено 4 конкурси на зайняття вакантнихпосад державних службовців, за результатами яких призначено 25 осіб. 68 осіб прийнято на посади не державних службовцівта в порядку переведення з інших державних органів на рівнозначні посади. Загалом у 2018 році до Укртрансбезпеки призначено 93 особи.

У 2017 році проведено 7 конкурсів на зайняття вакантних посад державнихслужбовців, за результатами яких прийнято до структурних підрозділів Укртрансбезпеки 117 осіб. 46 осіб прийнято на посади не державних службовців та в порядку переведення з інших державних органів на рівнозначні посади.

В Укртрансбезпеці звільнено:

у 2017 році - 96 осіб,

у 2018 році – 183 особи.

Фактична чисельність Укртрансбезпеки станом на

31 грудня 2017 року становила 699 осіб,

31 грудня 2018 року – 613 осіб.

В Укртрансбезпеці приділяється значна увага питанню професійної підготовки персоналу.

Державні службовці Укртрансбезпеки регулярно підвищують кваліфікацію.

у 2017 році – 89 осіб;

у 2018 році – 70 осіб.

У 2018 році проведено внутрішні навчання в Укртрансбезпеці з питань:

-експлуатації габаритно-вагових комплексів, якими охоплено 60 осіб;

- перевірки пристроїв, що вимірюють робочий час та відпочинок водіїв автомобільного транспорту – 24 особи;

- придорожнього контролю (набуття досвіду здійснення придорожнього контролю від польських інспекторів) – 30 осіб.

Кращі працівники Державної служби України з безпеки на транспорті регулярно заохочуються. У 2018 році нагороджено 96 працівників Укртрансбезпеки (в той час, як у 2017 році - 60), зокрема:

 • відзнаками Міністерства інфраструктури України – 27;
 • відзнаками Первинної профспілкової організації Укртрансбезпеки – 60;
 • відзнаками Державної прикордонної служби України – 9.

У 2018 році з метою захисту інтересів працівників між Укртрансбезпекою та Первинною профспілковою організацією працівників Державної служби України з безпеки на транспорті укладений колективний договір на 2018-2023 роки, який зареєстровано УПСЗН Шевченківської РДА 03.10.2018 за № 309.

Х. Організація документообігу та інформаційно-технологічного забезпечення

У 2018 році Державною службою України з безпеки на транспорті опрацьовано 89 361 документ. З них 761 запит на отримання публічної інформації, 1584 звернення громадян, 1335 звернень громадян через Урядовий контактний центр.

Із 1584 опрацьованих звернень громадян 193 надійшли на «Гарячу лінію Укртрансбезпеки» та 1335 - на урядову «гарячу лінію».

Підготовлено та погоджено Експертно-перевірочною комісією Центрального державного архіву вищих органів влади та управління зведену номенклатуру справ та Інструкцію з діловодства, а також інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві Державної служби України з безпеки на транспорті.

Укртрансбезпека у 2018 році забезпечила облік публічної інформації, а також оприлюднення звітів та відкритих даних на офіційному веб-сайті.

У рамках Меморандуму про співпрацю між Міністерством інфраструктури України, Державним агентством електронного урядування України, Фондом «Євразія» (Проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» та Укртрансбезпекою 30 серпня 2018 розпочав роботу портал «Електронний кабінет перевізника» який інтегрований з системою «Єдина інформаційна система».

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» на оновленому Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за поданням структурних підрозділів Укртрансбезпеки опубліковано 18 наборів даних, які постійно оновлюються.

XІ. Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю

Упродовж 2018 року всі важливі моменти діяльності Укртрансбезпеки оперативно оприлюднювалися на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки, Урядовому порталі, на офіційних сторінках соціальних мереж Facebook, Twitter, Instagram та офіційному каналі Youtube.

Опрацьовувалися запити журналістів з метою отримання коментарів керівництва апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки з приводу законності тих чи інших дій перевізників щодо пасажирів, щодо загальної проблематики перевезень пасажирів і вантажів; організовувалися та готувалися виступи керівництва та уповноважених осіб Служби у прямих включеннях, прямих ефірах, випусках новин та авторських програмах центральних та регіональних телеканалів, а також на заходах за участю ЗМІ, організованих іншими органами центральної влади, Адміністрацією Президента України та Секретаріату і Департаменту комунікації Кабінету міністрів України.

У 2018 році підготовлено і проведено низку робочих візитів Голови та першого заступника Голови Укртрансбезпеки в територіальні органи для інспектування роботи та налагодження конструктивної співпраці з місцевими органами влади. Під час кожної поїздки готувалися і проводилися брифінги з журналістами місцевих ЗМІ, забезпечувалася участь керівництва у новинних та суспільно-політичних програмах місцевих телеканалів.

За результатами цих заходів, а також в результаті опрацювання запитів журналістів центральних телеканалів і на основі ньюзмейкерських ініціатив Укртрансбезпеки упродовж 2018 року вийшло 1303 публікації в електронних і друкованих ЗМІ та виготовлено 270 відеоматеріалів, в тому числі 2 промоційні відеоролики.

XІІ. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики

На виконання пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, Державною службою України з безпеки на транспорті, для забезпечила активного діалогу із громадськістю, наказом Державна службою України з безпеки на транспорті від 27.12.2017 № 1254, затверджено План консультацій з громадськістю на 2018 рік, План затверджується у рамках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016.

Із 14 запланованих заходів виконано 12. Два заходи не виконані у зв’язку із створенням Державної служби морського та річкового транспорту України. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095 утворено Державну службу морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація) як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Консультації з громадськістю проводилися з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність Державної служби України з безпеки на транспорті та забезпечення принципів гласності, відкритості і прозорості у діяльності Укртрансбезпеки, які визначено як пріоритетні.

До консультацій були залучені представники громадських організацій, Громадської ради при Укртрансбезпеці, члени Колегії Укртрансбезпеки; суб’єкти господарської діяльності, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, представники Міністерства інфраструктури України, представники Державної регуляторної Служби, члени експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, представники територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України тощо.

Консультації з громадськістю проводилися щодо удосконалення державного нагляду (контролю), у тому числі габаритно-вагового контролю, нормативно-правового забезпечення діяльності Укртрансбезпеки, запобігання і протидії корупції та корупційним ризикам, проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, проекту наказу Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті».

У 2018 році проведено два засідання Колегії Укртрансбезпеки, створеної 2016 року як консультативно-дорадчий орган для підготовки рекомендацій щодо виконання поставлених перед Укртрансбезпекою завдань та для колективного і вільного обговорення пріоритетних напрямів її діяльності.

Засідання відбулися 27 лютого 2018 року та 18 грудня 2018 року відповідно.

До персонального складу Колегії Укртрансбезпеки увійшли народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців автомобільного транспорту «Федерація роботодавців транспорту України».

У засіданнях Колегії Укртрансбезпеки, брали участь представники Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Громадської ради при Укртрансбезпеці, представники Центру організації дорожнього руху. Обговорювалися питання та приймалися рішення щодо перспектив та найважливіших напрямів діяльності Укртрансбезпеки, удосконалення нормативно-правової бази для ефективного здійснення заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті.

На засідання Колегії Укртрансбезпеки 27 лютого 2018 року підвели підсумки роботи Державної служби України з безпеки на транспорті за 2017 рік та обговорили стратегічні завдання на 2018 рік.

Колегія Укртрансбезпеки, яка відбулася 18 грудня 2018 року, заслухала звіти керівників за ключовими напрямками діяльності Державної служби України з безпеки на транспортіза 11 місяців 2018 року. Обговорили практичну реалізацію створення ефективної системи контролю за видачею/використанням дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень та стан виконавської дисципліни в Службі як запоруки успішного виконання поставлених завдань і забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства.

У зв’язку із зміною структури, Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 27.06.2018  № 580 сформовано нову Громадську раду при Державній службі України з безпеки на транспорті у складі 28 членів.

У 2018 році проведено 2 засідання Громадської ради при Державній службі України з безпеки на транспорті та 4 робочі зустрічі членів Громадської ради.


Назад


 / Про Службу / ...