ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ Голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка за 2017 рік

        Основні завдання

     Державна служба України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). Укртрансбезпека здійснює свої повноваження безпосередньо, через утворені в установленому порядку територіальні органи.
     Відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103, на Укртрансбезпеку покладено завдання щодо здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті, забезпечення надання адміністративних послуг, проведення розслідувань аварій та катастроф на транспорті, нормативно-правове забезпечення безпеки на транспорті тощо.
     Також Укртрансбезпека забезпечує виконання пріоритетних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Уряду України, щодо забезпечення безпеки перевезень і підвищення безпекових стандартів, у тому числі у рамках реалізації положень Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки, Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік.
     Упродовж 2017 року Укртрансбезпека зосередила свою діяльність на таких пріоритетних напрямках: надання адміністративних послуг та державний нагляд і контроль за безпекою на транспорті, напрацювання ініціатив щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують питання, що стосуються діяльності Укртрансбезпеки, з метою їх узгодження з актами вищої юридичної сили та актами Європейського Союзу.

      І. Використання коштів державного бюджету

     Державна служба України з безпеки на транспорті фінансується із загального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником коштів є Міністерство інфраструктури України. Укртрансбезпека отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі України про Державний бюджет України і є неприбутковою організацією.
     У 2017 році фінансування Укртрансбезпеки здійснювалося за такими бюджетними програмами:
     «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (КПКВК 3109010);
     «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» (КПКВК 3101230).
     Обсяг бюджетних призначень, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», за бюджетною програмою «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (КПКВК 3109010) за загальним фондом у 2017 році склав 122 614,8 тис. гривень.
     Фактичний обсяг фінансування із загального фонду Державного бюджету України становив 122 614,8 тис. гривень. Касові видатки становили 122 209,0 тис. гривень.
    Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня, дебіторська заборгованість обліковувалася у сумі 529,1 гривень за розрахунками з ЄСВ та погашена у січні 2018 року за рахунок нарахованих внесків.
     У 2017 році заробітна плата виплачувалася своєчасно та у повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Середня заробітна плата у 2017 році становила 12 093,3 гривень.
     Слід зазначити, що потреба у бюджетних коштах на 2017 рік, згідно з поданим бюджетним запитом, становила 223 026,7 тис. гривень. Затверджено граничними видатками 122 614,8 тис. гривень, тобто Укртрансбезпека у 2017 році була забезпечена бюджетними коштами тільки на 54%.
     Окрім того, у 2017 році за бюджетною програмою «Здійснення державного контролю з безпеки на транспорті» (КПКВК 3109010) були внесені зміни до кошторису за спеціальним фондом на суму 750,0 тис. гривень (субвенція з місцевого бюджету державному). Кошти планується освоїти у 2018 році на придбання палива, комп’ютерної техніки тощо.
     За бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» (КПКВК 3101230) виділено бюджетні кошти, джерелом надходження яких є фінансові ресурси Європейського Союзу, отримані в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» за спеціальним фондом у сумі 128 642,0 тис. гривень, з яких 109 192,2 тис. гривень було витрачено на придбання 78 мобільних пунктів контролю (із запланованих 117 000,0 тис. гривень, економія становила 6,67 %) та 848,6 тисяч гривень витрачено на придбання серверів.
     Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» для Укртрансбезпеки передбачено видатків у розмірі 171 546,9 тис. гривень, що лише на 52 % задовольняє реальну потребу у фінансуванні, яка становить 329 744,8 тис. гривень.

     ІІ. Надання адміністративних послуг

     У 2017 році було надано 767 196 адміністративних послуг (у 2016 році – 722 260) та перераховано до державного бюджету 54 763 063,15 гривень, у тому числі:

 • на автомобільному транспорті – 749 597 послуг (у 2016 році – 704 729) і перераховано до державного бюджету 43 549 765,36 гривень;
 • на водному транспорті – 17 536 послуг (у 2016 році – 17 514) і перераховано до державного бюджету 11 119 507,79 гривень;
 • на залізничному транспорті – прийнято 63 рішення про видачу ліцензій, що на 270 % перевищує показник 2016 року (17 рішень), і перераховано до державного бюджету 93 790 гривень.

     Важливо зазначити, що управлінням надання адміністративних послуг на водному транспорті Департаменту адміністративних послуг підготовлено та затверджено наказ Міністерства інфраструктури від 09.03.2017 № 93, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.04.2017 за № 440/30308, «Про внесення змін до Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах». Цим наказом передбачено спрощення процедур видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах.
     У сфері міжнародних автомобільних перевезень здійснено оптимізацію роботи з видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення у 13 пунктах видачі дозволів (далі – ПВД) (14 ПДВ – у 2016 році), три з яких функціонують у цілодобовому режимі для зручності автомобільних перевізників. Закриття ПВД «Чоп» не призвело до погіршення якості обслуговування, оскільки він дублював ПВД «Ужгород».
     За поточний рік на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та вантажів (у т. ч. на міжнародні регулярні пасажирські перевезення) Укртрансбезпекою видано 746 442 дозволи, що на 7 % перевищує показник попереднього року (698 029 – у 2016 році). В результаті до Державного бюджету України перераховано 38 313 701,36 гривень (у 2016 році – 35 545 674,52 гривень), при цьому ціни на послугу не змінилися. Збільшення суми на 7,9 % відбулося тільки за рахунок збільшення кількості виданих дозволів.
    У 2017 році проведено 14 конкурсів з визначення переможців на перевезення пасажирів на міжміських і приміських маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласний маршрут), на понад 653 маршрути (в 2016 році проведено 10 конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і приміських маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласний маршрут), на 648 маршрутів).
     Станом на 31.12.2017 загальна кількість атестованих автостанцій становить 555, з них І класу відповідають 36 автостанцій, ІІ класу – 24, ІІІ класу – 283, IV класу – 139, V класу – 73 автостанції.
     Упродовж 2017 року Укртрансбезпекою проведено 252 обстеження автостанцій, що на 40 % більше, ніж у 2016 році. За результатами обстежень атестовано 219 автостанцій (на 38 % більше, ніж у 2016 році), з них І класу – 8 автостанцій, ІІ класу – 8, ІІІ класу – 126, ІV класу – 57, V класу – 20; анульовано 6 свідоцтв про атестацію автостанції (на 55 % менше, ніж у 2016 році); не атестовано 26 автостанцій (на 60 % більше, ніж у 2016 році).
     З метою спрощення процедури отримання адміністративних послуг, мінімізації часу видачі ліцензій, внесення змін до відомостей, отримання дозволів на перевезення пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах, акредитації автостанцій, а також забезпечення можливості здійснення контролю за станом виконання адміністративної послуги у структурі Укртрансбезпеки створено новий підрозділ – Сервісний центр (відділ) по наданню адміністративних послуг, розроблено та затверджено технічні завдання на проектування інфраструктури для розміщення Центру надання адміністративних послуг Укртрансбезпеки за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 57, та календарний план підготовки документації для проведення закупівель і розроблення проектно-кошторисної документації.
      На сьогодні забезпечено укомплектування штату цього підрозділу, розроблено та затверджено положення про структурний підрозділ, посадові інструкції працівників. Сформовано перелік необхідних програмних модулів та визначено схему їх взаємодії з наявними програмними комплексами з метою підготовки технічного завдання для модернізації Єдиної інформаційної системи Укртрансбезпеки, що дозволить автоматизувати процес прийняття, обробки документів від заявників та надання їм адміністративних послуг у сфері транспорту, сприятиме ефективній реалізації принципу «єдиного вікна» під час надання цих послуг.
     З метою організації роботи Центру надання адміністративних послуг Укртрансбезпека через Фонд державного майна України по м. Києву уклала Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, від 30.06.2017 № 7876 для строкового платного користування нежитловими приміщеннями загальною площею 505,5 м2 терміном на три роки.
     Для створення Центру надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» Укртрансбезпеці виділено додаткове фінансування на 2018 рік у розмірі 18,6 млн гривень за рахунок коштів Європейського Союзу, отриманих у рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України». Мета – забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Укртрансбезпеку, та надання якісних адміністративних послуг. На рівні Міністерства інфраструктури ведуться підготовчі роботи з визначення розпорядника та отримувача коштів Європейського Союзу для проведення процедури закупівлі через систему «ProZorro».
     Реалізація цього проекту у повному обсязі можлива за умови надходження та освоєння коштів додаткового фінансування у 2018 році.
    Переведення в електронний формат адміністративних послуг у сфері автомобільного транспорту
     У рамках Меморандуму про співпрацю між Міністерством інфраструктури України, Державним агентством електронного урядування України, Фондом «Євразія» (Проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» та Укртрансбезпекою розпочато роботу над створенням порталу «Електронний кабінет перевізника» та інтеграцією його з системою «Єдина інформаційна система Укртрансбезпеки».
     15 вересня 2017 року в приміщенні Міністерства інфраструктури України відбулося публічне обговорення концепції створення е-кабінету перевізника.
    Створення порталу «Електронний кабінет перевізника» та модернізація системи «Єдина інформаційна система Укртрансбезпеки» дозволить повністю автоматизувати процес подання документів на отримання ліцензії з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, внесення змін до діючої ліцензії, що зменшить кількість контактів перевізників з працівниками Укртрансбезпеки.
   Під час створення технічного завдання для е-кабінету перевізника розробники керувалися перспективою трансформації ліцензування на автомобільному транспорті, євроінтеграційними процесами, які відбуваються в галузі. Результат цього процесу забезпечить технологічну основу для Єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників (ERRU – European Register of Road Transport Undertakings) відповідно до Плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21.10.2009, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради 96/26/ЄС. У технічному завданні враховано зміни в нормативно-правових актах, що стосуються професійної компетентності менеджера (управителя) з перевезень, свідоцтв професійної компетентності тощо. Після прийняття відповідних нормативних документів веб-форми е-кабінету перевізника можна зробити обов'язковими для заповнення перевізниками та включити у відповідні процеси в ІТ-системі е-кабінету перевізника.
    Модульність майбутньої системи е-кабінету перевізника дозволяє оперативно додавати нові сервісні функції, реагувати та актуалізовувати систему відповідно до змін у законодавстві. В завершеному вигляді «Е-кабінету перевізника» охопить усі аспекти діяльності автомобільних перевізників України.
     Проект «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» провів конкурс зі створення порталу «Електронний кабінет перевізника» та інтеграції його з системою «Єдина інформаційна система Укртрансбезпеки», за результатами якого переможцем конкурсу було обрано компанію ТОВ «IQusion».
     На сьогодні тристороння угода між замовником в особі міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа», розробником та Укртрансбезпекою (в подальшому – набувачем продукту) проходить процес погодження.
     Розробка нормативно-правових актів
    Укртрансбезпека розробила та здійснила заходи щодо супроводження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови). Мета – приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом у відповідність до вимог положення частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», вимог Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, в частині виконання Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватися для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень, і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС, у зв’язку з численними скаргами, зауваженнями з боку автомобільних перевізників, громадських організацій щодо складної процедури отримання ліцензій.
      Після завершення процедури погодження із зацікавленими органами та громадських обговорень проект постанови буде надано на розгляд Кабінету Міністрів України (орієнтовно ІІ – ІІІ квартал 2018 року).
     Аналізуючи роботу Укртрансбезпеки з надання адміністративних послуг у 2017 році, варто відзначити не стільки зростання кількісних показників, скільки напрацювання механізмів для якісних змін у процесі надання адміністративних послуг, що дозволить зробити останні максимально простими, зручними і прозорими, мінімізувавши при цьому час надання послуги, та усунути контакт із співробітником надавача послуг з метою мінімізації корупційних ризиків. Прозорість і доступність адміністративних послуг – ознака демократичного суспільства, один із ключових моментів реформування державних установ у рамках Угоди про асоціацію. Переведення в електронний формат послуг, які надають державні інституції, забезпечує відновлення довіри громадян до влади і законів та руйнує підґрунтя для корупції. 

      ІІІ. Державний нагляд та контроль за безпекою на транспорті

     Автомобільний транспорт
     У 2017 році Укртрансбезпека перевірила 1 180 232 транспортних засоби, а саме: 721 436 транспортних засобів (автобуси, таксі, вантажівки, небезпечний вантаж), якими здійснювалися перевезення пасажирів та/або вантажів, та 458 796 транспортних засобів – під час здійснення габаритно-вагового контролю.
     Під час здійснення заходів контролю виявлено 114 051 порушення на автомобільному транспорті, що на 138 % більше, ніж у попередньому році. Зокрема, 102 706 порушень виявлено під час перевезення пасажирів/вантажів, у тому числі небезпечних вантажів, що на 149 % перевищує показник 2016 року (41 107 порушень – у 2016 році), та 11 345 порушень – під час здійснення габаритно-вагового контролю, що майже на 68 % перевищує показник 2016 року (6 769 порушень – у 2016 році).
     У 2017 році до Державного бюджету України перераховано 50 058 845 гривень, що на 148 % перевищує показник 2016 року (20 156 024 гривні – у 2016 році). У тому числі надходжень за рахунок штрафних санкцій за порушення законодавства про автомобільний транспорт – 32 422 852 гривні (це на 145 % перевищує показник 2016 року); плати за проїзд, нарахованої за порушення габаритно-вагових параметрів, – 17 635 993 гривні, що на 154 % більше від аналогічного показника 2016 року.

      У 2017 році перевірено 721 436 транспортних засобів (автобусів, таксі, вантажних автомобілів, у тому числі тих, які перевозили небезпечні вантажі), що на 113 % перевищує показник 2016 року, і виявлено 102 706 порушень, що на 149 % перевищує показник попереднього року (41 107 порушень виявлено у 2016 році).
     За результатами перевірок складено 68 976 актів,  2 896 протоколів про адміністративні правопорушення і винесено 52 853 постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, тоді як аналогічні показники 2016 року становили 32 898, 1 440 і 18 923 відповідно.
 

     Протягом 2017 року в рамках габаритно-вагового контролю перевірено 458 796 транспортних засобів, що на 98 % більше порівняно з 2016 роком. За результатами перевірок виявлено 11 345 порушень габаритно-вагових параметрів, що на 67,6 % більше, ніж у 2016 році. Винесено 5 583 постанови про застосування штрафних санкцій за порушення габаритно-вагових параметрів. Нараховано плати за проїзд автомобільними дорогами з перевищенням габаритно-вагових норм на суму 2 249 353 євро, перераховано до Державного бюджету України 17 635 993 гривні, що на 154 % перевищує аналогічний показник 2016 року.

 

     Габаритно-ваговий контроль
   Системний габаритно-ваговий контроль понад 20 років був фактично відсутній в Україні. Укртрансбезпека почала його проводити з весни 2016 року, долаючи шалений спротив перевізників, водіїв. Були факти перекриття доріг, як протест проти розміщення комплексів габаритно-вагового контролю. Але Укртрансбезпека непохитно дотримувалася обраної стратегії. На сьогодні вже маємо факти, коли громадськість та водії перекривають рух вантажному транспорту, який, рухаючись із значним перевантаженням, намагається уникнути пунктів зважування. У суспільній свідомості повільно, але невідворотно відбуваються зміни.
     У квітні 2016 року Укртрансбезпека почала проводити заходи габаритно-вагового контролю на дорогах України, маючи в арсеналі менше ніж тридцять комплексів ГВК, більшість з яких 2005 – 2008 року випуску. Вони часто виходили з ладу, потребували значних витрат на ремонт. Але інспектори Укртрансбезпеки щодня здійснювали заходи контролю у вигляді рейдових перевірок, використовуючи наявну матеріально-технічну базу. Як результат – десятки мільйонів гривень штрафів надійшло до бюджету.
 

     У 2017 році з метою здійснення дієвого державного нагляду (контролю) Державна служба України з безпеки на транспорті підготувала і провела через систему публічних закупівель ProZorro закупівлю 78 пересувних габаритно-вагових комплексів за рахунок бюджетних коштів, джерелом надходження яких є фінансові ресурси Європейського Союзу, надані Україні в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України». До початку 2018 року усі територіальні органи Укртрансбезпеки отримали по три такі комплекси, Луганська – два, Дніпропетровська та Миколаївська – по чотири, Одеська – п’ять. Персонал пройшов навчання, і зараз інспектори працюють у пунктах габаритно-вагового контролю по всій Україні. З початку 2018 року територіальні органи Укртрансбезпеки здійснюють заходи державного контролю, зокрема і габаритно-вагового контролю, за допомогою придбаних у 2017 році 78 мобільних пунктів контролю.
     На сьогодні актуальним є питання побудови достатньої кількості майданчиків з метою забезпечення ефективного перекриття усіх важливих напрямків. Щоб на повну використати потенціал наявного обладнання, в Україні потрібно щонайменше 200 – 250 сертифікованих майданчиків. Зараз їх є менше ніж 100. Тепер слово за Укравтодором і органами місцевої влади.
     Щодо нового обладнання, то це повноцінні мобільні лабораторії, які дадуть можливість реалізувати ефективні заходи контролю не тільки вантажного, а й автомобільного транспорту, який здійснює пасажирські перевезення. Окрім цього, вони ще й дають можливість аналізувати дотримання водіями режиму праці та відпочинку, що безпосередньо впливає на ситуацію з безпекою на дорогах.
 

    У 2018 році одним із стратегічних напрямків роботи Укртрансбезпека визначила для себе підвищення ефективності роботи придбаного обладнання і вибудовування чіткої системи убезпечення доріг від руйнування. Планується створення відповідних програмних продуктів, завдяки яким інспектори мали б можливість виписувати штрафи в режимі он-лайн.
     Заходи контролю з перевірки перевезень пасажирів та/або вантажів
   Враховуючи те, що у 2017 році Укртрансбезпека працювала в умовах мораторію на перевірки, заходи контролю здійснювалися у вигляді рейдових перевірок. У 2017 році Укртрансбезпека перевірила 1 180 232 транспортних засоби: з-поміж них  - 721 436 транспортних засобів (автобуси, таксі, вантажівки, небезпечний вантаж), якими здійснювалися перевезення пасажирів та/або вантажів.
      У 2017 році проведено низку загальнодержавних заходів з виявлення та виведення з ринку пасажирських перевезень автомобільних перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів без оформлення документів, передбачених законодавством про автомобільний транспорт. У 2017 році підписано План взаємодії Державної служби України з безпеки на транспорті та Національної поліції України. Цей документ затвердив порядок інформування підрозділів Нацполіції територіальними органами Укртрансбезпеки про виявлені під час здійснення заходів державного контролю порушення, які віднесені до повноважень Нацполіції, для оперативного вжиття заходів. Це дає змогу більш ефективно реалізовувати основне завдання Укртрансбезпеки – забезпечення безпеки перевезень на транспорті.
      У 2016 році вже був досвід підписання Плану взаємодії, але це були короткострокові документи, які стосувалися окремих напрямків діяльності Укртрансбезпеки, зокрема габаритно-вагового контролю та боротьби з перевізниками, які порушували законодавство про автомобільний транспорт.
     Перевага останнього документа в тому, що він є безстроковим та стосується всіх напрямків діяльності Укртрансбезпеки, у тому числі і взаємодії обох структур під час проведення заходів із забезпечення безпеки перевезень річковим та морським транспортом. Особлива увага приділяється проведенню спільних рейдів у місцях масового відпочинку на водних об’єктах, пунктах надання послуг з перевезення пасажирів, прокатних пунктах та пунктах водних розваг під час курортного сезону. Документ покликаний забезпечити більш ефективну взаємодію Укртрансбезпеки та Нацполіції в питаннях виконання основного обов’язку – забезпечення безпеки громадян.
     Крім того, під час здійснення державного контролю за роботою водіїв колісних транспортних засобів при перевезенні вантажів автошляхами України особлива увага приділяється перевірці дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, встановлених Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340.

      Водний транспорт
     У 2017 році Укртрансбезпека здійснювала державний нагляд (контроль) за безпекою на морському та річковому транспорті. Було проведено 94 перевірки підприємств, установ та організацій, що на 487 % більше порівняно з 2016 роком (тоді було перевірено 16 підприємств, установ та організацій). У результаті було виявлено 153 невідповідності вимогам законодавства, що на 96 % більше, ніж у 2016 році (кількість зауважень у 2016 році – 78).

   Порівняно з аналогічним періодом 2016 року показники здійснення контрольних заходів, зокрема на маломірному флоті, збільшилися. Так, кількість перевірок документів на маломірних (малих) суднах у 2017 році зросла на 30 % порівняно з 2016 роком: у 2017 році було перевірено 3 643 маломірних (малих) судна, а у 2016 році – 2 806. Під час проведення перевірок зроблено 963 зауваження – це на 8 % більше, ніж у попередньому році. Заборонено експлуатацію 359 маломірних (малих) суден, що на 155 % більше, ніж у попередньому році (у 2016 році 141 судну заборонено експлуатацію).
      У 2017 році проведено 484 огляди баз для стоянки маломірних (малих) суден, що на 39 % більше, ніж у 2016 році (у 2016 році проведено 347 таких оглядів). Під час проведення 285 з них виникли зауваження. Заборонено експлуатацію 124 базам для стоянки маломірних (малих) суден. Загальна кількість зауважень майже на 60 % перевищила показник 2016 року (тоді було виявлено 276 зауважень).
      Що стосується виконання функцій контролю держави порту (далі – PSC), то всі показники: кількість перевірок, кількість перевірок із зауваженнями, кількість зауважень та кількість затримань суден – суттєво зросли. Кількість перевірок, які провели 2017 року інспектори Укртрансбезпеки, збільшилася на 13 % порівняно з попереднім роком і становить 1 764 перевірки, з яких 656 перевірок із зауваженнями (у 2016 році таких було 555). Загальна кількість зауважень становить 4 255. Під час перевірок інспектори Укртрансбезпеки затримали 74 судна, що на 640 % більше, ніж у 2016 році (10 суден).

    Контроль державою порту є ефективним інструментом примусу до виконання суднами міжнародних вимог, норм, стандартів у сфері безпеки мореплавства і запобігання забрудненню навколишнього середовища.
    У 2017 році було проведено 33 перевірки виконання функцій контролю держави прапора (далі – FSC), що на 73 % більше, ніж у 2016 році (тоді їх було 19). У 2017 році було 18 перевірок із зауваженнями, 155 зауважень (2016 рік – 162 зауваження) та 8 затримань суден (2016 рік – 1 затримання). Кількість затримань суден порівняно з 2016 роком збільшилася на 700 %.

    Проведено 674 перевірки суден на внутрішніх водних шляхах, що на 120 % більше, ніж у 2016 році (306 перевірок суден у 2016 році). Інспектори зробили 459 зауважень та 26 затримань суден. Кількість затримань суден у 2017 році збільшилася на 255 % порівняно з попереднім роком. У 2016 році було затримано 8 суден.
    Укртрансбезпека у 2017 році провела 114 оглядів пасажирських суден, що на 418 % більше, ніж у 2016 році (у 2016 році здійснено 22 огляди). Під час оглядів виявлено 162 зауваження та 8 суден затримано.
     Серед пріоритетних завдань, покладених на Укртрансбезпеку, є безпека життя та здоров’я людини. Тож Укртрансбезпекою разом із представниками правоохоронних та місцевих органів проведено 396 спільних заходів, що на 20 % більше, ніж 2016 року (у 2016 році – 331 спільний захід).
      Минулого року також було приділено додаткову увагу дотриманню вимог законодавства під час перевезення небезпечних вантажів. Укртрансбезпека у 2017 році провела 102 заходи контролю у сфері перевезення небезпечних вантажів. Під час проведення цих заходів виявлено 28 зауважень щодо недотримання вимог законодавства.
     У сфері підготовки та дипломування моряків
    У 2017 році було проведено 65 оглядів навчально-тренажерних закладів (далі – НТЗ), за результатами яких видано 62 Протоколи про відповідність підготовки вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам; трьом НТЗ було відмовлено.
     Основними зауваженнями під час оглядів були:
- недоукомлектованість матеріально-технічної бази публікаціями та демонстраційними матеріалами, що мають бути в наявності; 
- несвоєчасне здійснення перевірок технічного стану обладнання, яке використовується для підготовки.
    Щодо складання матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті варто зазначити, що минулого року складено протоколів про адміністративні правопорушення на 60 % більше, ніж 2016 року, а саме 864 протоколи. У 2016 році складено 548 протоколів про адміністративні правопорушення.
     Кількість винесених постанов про адміністративні правопорушення збільшилася на 42 % (у 2016 році винесено 545 постанов). Як наслідок, збільшилася порівняно з 2016 роком сума накладених стягнень: у 2017 році вона становила 54 817 гривень, у 2016 році – 38 368 гривень.

   Слід зауважити, що максимальні розміри штрафів за адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті залишаються надзвичайно низькими (до 100 гривень) та не відповідають реаліям. Укртрансбезпека неодноразово порушувала це питання на різних рівнях, надавала пропозиції щодо внесення змін до законодавства, але ситуація досі залишається незмінною.
    Окрім статистичних та якісних показників виконання функцій державного нагляду (контролю) за безпекою на водному транспорті, треба відзначити початок здійснення перевірок системи охорони портових засобів на відповідність вимогам Глави ХІ-ІІ Міжнародної конвенції СОЛАС та Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів.
     У 2017 році було проведено перевірки 7 портових засобів, за результатами яких було надано пропозиції Мінінфраструктури щодо видачі акта про відповідність трьом портовим засобам. Один портовий засіб прозвітував про усунення невідповідностей, повторна його перевірка проведена вже цього року. Три портових засоби не усунули невідповідності і, як наслідок, не відповідають вимогам Глави ХІ-ІІ Міжнародної конвенції СОЛАС та Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів.
     Щодо вдосконалення законодавства у сфері судноплавства.
     Серед досягнень Укртрансбезпеки 2017 року у сфері водного транспорту можна відмітити:

 •  ратифікацію Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах – важливого міжнародного документа для захисту морського середовища і здоров’я людини від негативного впливу олововмісних сполук, що містяться у таких системах;
 • приєднання до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року;
 • доведено до фінального етапу погодження законопроектів щодо ратифікації Конвенції міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві та щодо внесення змін до законодавства у зв’язку з її ратифікацією.

Крім цього, постійно проводиться робота з підготовки до двох зовнішніх аудитів України:

 • аудиту відповідності системи підготовки та дипломування моряків вимогам Міжнародної конвенції ПДНВ, який у квітні 2018 року проведе Європейська агенція з морської безпеки;
 • аудиту виконання Україною функцій держави прапору/порту/прибережної держави відповідно до вимог обов’язкових інструментів Міжнародної морської організації, який проходитиме у червні цього року.

Разом з тим залишається досить багато питань, які потребують вирішення, зокрема:

 • виведення капітанів морських портів зі складу ДП «Адміністрація морських портів України»;
 • добір нових та підвищення кваліфікації наявих кадрів;
 • актуалізація та вдосконалення нормативно-правової бази тощо.

     Залізничний транспорт
     Керуючись статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», в умовах мораторію на здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), у 2017 році проведено 5 позапланових перевірок. Виявлено 425 порушень, з яких 114 порушень є наслідком недотримання Правил технічної експлуатації залізниць України, 292 – Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України, 17 – Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України і 2 порушення – Положення про класифікацію транспортних подій на залізницях України.
     Працівники Укртрансбезпеки склали та надали керівникам суб’єктів господарювання 4 приписи з вимогами щодо усунення виявлених порушень та недоліків.
    Нормотворча діяльність
     З метою вдосконалення процедури проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері залізничного транспорту розроблено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Міністерства інфраструктури України від 25.01.2017 № 16 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки, та форм припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів».
     З метою вдосконалення розділу V уніфікованої форми акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів та приведення його у відповідність до вимог методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752, розроблено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Міністерства інфраструктури від 28.09.2017 № 332 «Про затвердження Змін до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів».
    З метою виконання частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» розроблено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Міністерства інфраструктури від 07.08.2017 № 264 «Про затвердження форми та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державною службою України з безпеки на транспорті на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави», який після закінчення дії Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» розповсюджуватиметься на діяльність Укртрансбезпеки на наземному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

     Міський електричний транспорт
    
У 2017 році перевірки на міському електротранспорті не здійснювалися у зв’язку з прийняттям Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 №1728-VІІІ, статтею 2 якого введено мораторій на проведення перевірок до 31.12.2017.
    Укртрансбезпекою розроблено уніфіковану форму акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту, та форми припису, розпорядження щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2017 року № 405, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2017 року за № 1537/31405. Зазначений наказ опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» 09.01.2018 (№ 3, стор. 108, стаття 136, код акта 88619/2017).
    Аналізуючи роботу Укртрансбезпеки в частині державного контролю в 2017 році, треба відзначити значне зростання надходжень до Державного бюджету України за всіма напрямками, за якими здійснювалися заходи контролю. Завдяки закупівлі новітнього обладнання для вимірювання габаритно-вагових параметрів 2017 року започатковано створення прозорої та ефективної системи убезпечення автошляхів від передчасного руйнування. Важливим позитивним і сприятливим моментом є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».
     У 2018 році пріоритетним завданням вважаємо налагодження конструктивної співпраці з органами місцевої влади та Укравтодором з метою забезпечення достатньої кількості майданчиків, необхідних для ефективної роботи закупленого обладнання, доукомплектування нових комплексів модулями 3G, засобами фото- і відеофіксації, генераторами живлення (для можливості цілодобової роботи в польових умовах) та створення нового програмного продукту єдиної бази даних для зручності і прозорості онлайн-контролю. У 2018 році очікуємо збільшення граничної чисельності інспекторського складу до необхідної для ефективного виконання покладених на Службу функцій.

     ІV. Правовий департамент

    У 2017 році Укртрансбезпека продовжила роботу щодо напрацювання ініціатив, скерованих на вдосконалення нормативно-правової бази з метою приведення її у відповідність із актами вищої юридичної сили та актами Європейського Союзу.
     У 2017 році підготовлено та здійснено супровід 34 нормативно-правових актів, з яких прийнято 19. Оскільки ця робота є тривалою в часі, нижче подаємо перелік нормативно-правових актів, які готувались і супроводжувались у 2016 – 2017 роках: (таблиця).
    Окрім нормотворчої діяльності, Укртрансбезпека займається претензійною та позовною роботою. Цей напрямок є надзвичайно важливим, оскільки стягнення грошових коштів до Державного бюджету України у багатьох випадках (особливо якщо це стосується штрафних санкцій у великих розмірах) вирішуються у судовому порядку.
     У 2017 році Укртрансбезпекою подано 265 позовних заяв щодо стягнення плати за проїзд. На сьогодні 147 з них задоволено на користь Укртрансбезпеки.

     V. Організація безпеки, розслідування аварій та подій

     За результатами розслідування аварій та подій зафіксовано такі показники.
    Автомобільний транспорт
    
У 2017 році на автошляхах України сталося 2 588 дорожньо-транспортних пригод за участю автомобільного транспорту, які надають послуги з перевезення пасажирів та небезпечних вантажів автомобільним транспортом, у яких 160 осіб загинули та 1 824 отримали травми.
    Із зазначеної кількості аварій з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту за вказаний період сталося 1 295 дорожньо-транспортних пригод, у яких 54 особи загинули, 861 особа отримала травми різного ступеня важкості.
     За 2016 рік на автодорогах України з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту було допущено 1 134 дорожньо-транспортних пригоди, у яких 44 особи загинули та 849 отримали травми.
     Таким чином, рівень аварійності з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту зріс на 14,2 %, кількість загиблих у ДТП осіб збільшилася на 22,7 %, травмованих осіб – на 1,4 %.
     Проведений аналіз аварійності показав, що основними причинами настання цих дорожньо-транспортних пригод є:
порушення правил маневрування (37,9 %);
недотримання дистанції та інтервалу руху (34,9 %);
перевищення швидкості руху (18,3 %);
порушення правил проїзду перехресть (7,6 %);
експлуатація технічно несправних транспортних засобів (0,6 %);
керування у нетверезому стані (0,5 %);
порушення правил проїзду залізничних переїздів (0,2 %).

     Міський електричний транспорт
     У 2017 році сталося 803 дорожньо-транспортні пригоди за участю міського електричного транспорту, в яких 13 осіб загинули та 187 отримали травми.
    З вини водіїв міського електричного транспорту за вказаний період сталося 287 дорожньо-транспортних пригод, у яких 3 особи загинули, 33 отримали травми різного ступеня тяжкості.
     У попередньому 2016 році з вини водіїв міського електричного транспорту було допущено 258 дорожньо-транспортних пригод, у яких 1 особа загинула та 39 отримали травми.
    Таким чином, рівень аварійності з вини водіїв міського електричного транспорту зріс на 11,2 %, кількість загиблих у ДТП осіб збільшилася на 200 %, кількість травмованих осіб зменшилася на 15,4 %.
      У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, у якій є загиблі або постраждалі, територіальні органи Укртрансбезпеки відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 23.06.2015 № 231 «Про затвердження Порядку технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.2015 за № 818/27263, проводять технічне розслідування, за результатами якого до Департаменту державного контролю направляють матеріали для проведення позапланового заходу контролю.
      У 2017 році Укртрансбезпека організувала та провела 6 технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті державного рівня з тяжкими і дуже тяжкими наслідками, а також організувала проведення територіальними органами Укртрансбезпеки 501 технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті місцевого та регіонального рівнів і за результатами технічних розслідувань направила 93 матеріали дорожньо-транспортних пригод для здійснення заходів позапланового державного нагляду (контролю).
      Залізничний транспорт
    
Згідно з інформацією, яка надходила до Укртрансбезпеки, у 2017 році на залізничному транспорті України трапилося 686 транспортних подій,в яких 104 особи загинули та 80 отримали травми. Детально:
2 катастрофи, унаслідок яких 18 осіб отримали травми;
195 аварій, з них:
        152 аварії з особами, завдані рухомим складом залізничного транспорту, в яких 104 особи загинули та 60 отримали травми;
        43 аварії за участю залізничного транспорту, в яких 1 особа була травмована;
20 серйозних інцидентів, без постраждалих;
469 інцидентів, у яких 1 особа отримала травми.
     У 2016 році на залізничному транспорті сталося 550 транспортних подій, з них: 533 інциденти, в яких 1 особа отримала травми, 16 серйозних інцидентів без постраждалих та 1 аварія, в якій 2 особи отримали травми.
      Таким чином, рівень аварійності на залізничному транспорті суттєво зріс. Для порівняння: в останнє десятиліття на залізничному транспорті не було зафіксовано жодної катастрофи, у той час як у 2017 році сталося 2 катастрофи, внаслідок яких 18 осіб отримали травми.
      Значне збільшення випадків аварій фіксується після набуття чинності від 08.08.2017 наказу Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 «Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772, розробленого відповідно до вимог Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях) і встановлює єдину класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України для всіх суб’єктів господарювання у сфері залізничного транспорту. Це дасть змогу більш глибоко аналізувати і розслідувати транспортні події на залізничному транспорті та вживати дієвих профілактичних заходів щодо запобігання транспортним подіям у майбутньому.
      Дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах
     
У 2017 році на залізничних переїздах Укрзалізниці сталося 86 дорожньо-транспортних пригод, у яких 20 осіб загинуло та 30 отримали травми.
     Протягом 2016 року на залізничних переїздах Укрзалізниці сталося 80 дорожньо-транспортних пригод, у яких 7 осіб загинули та 29 отримали травми.
     Таким чином, рівень аварійності на залізничних переїздах зріс на 7,5 %, кількість осіб, загиблих у ДТП, збільшилася на 185,7 %, кількість травмованих осіб збільшилася на 3,4 %.
 

      Аварійність на морському та річковому транспорті

      Упродовж 2017 року на морському і річковому транспорті, у тому числі з маломірними (малими) суднами, сталося 32 аварійні події, в яких 3 особи загинули та 1 особу травмовано.
      У 2016 році трапилося 19 аварійних подій, у яких загинули 6 осіб та 4 особи отримали травми.
     Таким чином, рівень аварійності на морському і річковому транспорті зріс на 68 %, а кількість загиблих осіб в аварійних подіях зменшилася на 50 %, кількість травмованих осіб зменшилася на 75 %.

     Протягом 2017 року Укртрансбезпека організувала та провела технічні розслідування 6 дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті державного рівня з важкими і дуже важкими наслідками, 20 аварійних подій на морському та річковому транспорті, 30 транспортних подій на залізничному транспорті, а також організовано проведення територіальними органами Укртрансбезпеки 501 технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті місцевого та регіонального рівнів.
     Проведений аналіз технічних розслідувань на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті показав, що основними причинами настання цих дорожньо-транспортних пригод є порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, а саме:
водії не враховують дорожню обстановку;
не дотримуються безпечної швидкості руху;
неуважні за кермом та не дотримуються режиму праці і відпочинку водіїв.
      Супутніми причинами, що могли вплинути на виникнення ДТП і важкість їх наслідків, є:
- невідповідність колісних транспортних засобів вимогам правил, нормативів і стандартів України при переобладнанні транспортних засобів;
- невідповідність технічного стану транспортних засобів;
- використання для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування переобладнаних транспортних засобів;
- невиконання автомобільними перевізниками вимог автотранспортного законодавства;
- недотримання водіями режиму праці та відпочинку.
    З метою попередження аварійності Укртрансбезпека спільно з територіальними підрозділами МВС України, Національної поліції України, обласними, районними, міськими державними адміністраціями, громадськими організаціями, страховими компаніями, представниками засобів масової інформації взяла участь в організації та проведенні комплексних профілактичних заходів «Автобус – 2017», «Увага! Серпень – масові перевезення», «День безпеки», «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Перевізник зима – 2017».

    Під час здійснення зазначених заходів проведено наради з власниками транспортних засобів, автомобільними перевізниками та підприємствами міського електричного транспорту, які здійснюють перевезення пасажирів і вантажів. Основний акцент робився на забезпечення безпеки дорожнього руху.
     У ході реалізації цих заходів інспектори Укртрансбезпеки працювали також з дітьми та батьками, адже свідомість кожного учасника дорожнього руху формується саме в дитинстві.
     У 2017 році за цим напрямком Укртрансбезпека розробила такі нормативно-правові акти:
    наказ Міністерства інфраструктури України від 20.04.2017 № 151 «Про затвердження Порядку ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.05.2017 за № 631/30499;
    наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 «Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772;
     проект спільного наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 19 вересня 2014 року № 459/977»;
     проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами»;
    проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті».

      VI. Міжнародна діяльність

    Співробітництво з ЄС, його органами та інституціями визначено пріоритетним напрямом у міжнародній діяльності Укртрансбезпеки. Упродовж року активно розвивалося співробітництво у двосторонньому і багатосторонньому форматах, зокрема через взаємодію з міжнародними організаціями та асоціаціями, а також шляхом виконання зобов’язань за міжнародними договорами, стороною яких є Україна.
     Укртрансбезпека протягом 2017 року проводила роботу щодо залучення міжнародної технічної допомоги, налагодження міжнародних зв’язків як двостороннього характеру, так і в рамках взаємодії з міжнародними організаціями.
     Упродовж 2017 року, в межах виконання заходів з імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС, здійснювався щотижневий контроль виконання та безпосереднє виконання заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині, де Укртрансбезпека виступає відповідальним виконавцем, а саме:
     а) положень Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року в частині розроблення проекту наказу Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті», оприлюднення його на офіційному сайті Міністерства інфраструктури, погодження із зацікавленими органами виконавчої влади та внесення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
      б) положень Регламенту (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року про заборону оловоорганічних сполук на суднах в частині підготовки пропозицій щодо приєднання України до Міжнародної конвенції з контролю за шкідливими протиобростаючими системами на суднах;
      в) регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради 96/26/ЄС, в частині розроблення актів законодавства щодо запровадження ліцензування послуг пасажирських і вантажних перевезень та створення єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників;
       г) Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року.
    У 2017 році фахівці Укртрансбезпеки взяли участь у нарадах, засіданнях робочих груп, тренінгах тощо у рамках надання міжнародної технічної допомоги з боку ЄС за такими напрямками:

 • підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії;
 • підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС АSSOCIATION4U («Асоціація для України й для тебе»);
 • проект Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури України в посиленні стандартів безпеки комерційних автоперевезень»;
 • проект технічної допомоги «Модернізація та підвищення системи безпеки дорожньої мережі в Україні»;
 • проект Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури у запровадженні умов для застосування європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні»;
 • проект Twinning «Сприяння підвищення спроможності Міністерства інфраструктури в частині підвищення безпеки при перевезенні небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні»;
 • проект Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури України у запровадження європейської моделі рику залізничних перевезень»;
 • забезпечено участь працівників територіальних управлінь Укртрансбезпеки у семінарі на тему: «Доступність залізничного транспорту для пасажирів з обмеженими можливостями у відповідності до Регламенту ЄС № 1371/2007/ЄС», який відбувся 14, 15 і 17 листопада 2017 року на залізничних вокзалах станції Вінниця регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», станції Чернівці та станції Івано-Франківськ регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

     Підготовано та надано Нацдержслужбі пропозиції до Плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX на 2017 рік. На засіданні Координаційної групи з питань впровадження інструмента TAIEX Нацдержслужба затвердила зазначений план, до якого включено 9 з 11 позицій, наданих Укртрансбезпекою. За звітний період спільно з Департаментом державного контролю і Управлінням документообігу та інформаційних технологій підготовлено 3 заявки щодо отримання зазначеної допомоги, а саме: проведення навчання експертами ЄС стосовно інтеграції до міжнародної системи обміну інформацією EUCARIS, запровадження оцінки ризику та методів оцінки на залізничному транспорті, а також здійснення навчальної поїздки до однієї з країн ЄС з питань інтеграції до автоматизованої системи контролю автотранспорту TACHOnet.
     У вересні 2017 року відбулася навчальна поїздка до Вільнюса (Литовська Республіка) в рамках проекту TAIEX «Інтеграція до автоматизованої системи контролю автомобільного транспорту TACHOnet».
     Підготовано проведення експертної місії з Нідерландів у рамках TAIEX з питань інтеграції до міжнародної системи обміну інформацією EUCARIS у грудні 2017 року. На прохання представників експертної місії захід перенесено на лютий 2018 року.
    Підготовлено та надано Нацдержслужбі проектні пропозиції з метою залучення технічної допомоги у рамках інструменту Twinning з питань організації провадження портової діяльності та здійснення нагляду (контролю) за нею, посилення придорожнього контролю перевезення пасажирів та вантажів в Україні, удосконалення ІТ-системи Укртрансбезпеки для підвищення ефективності її роботи.
       Упродовж 2017 року, як і в попередньому 2016, Укртрансбезпека здійснила низку заходів щодо приєднання до міжнародних угод.
      Міжнародна конвенція про рятування 1989 року
   
Упродовж І кварталу 2017 року було завершено погодження проекту Закону України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року» з усіма зацікавленими органами. Після погодження Президентом України проект було передано до Комітету Верховної Ради України з подальшим його скеруванням на голосування до Верховної Ради України. 22 березня 2017 року Верховна Рада України 226 голосами прийняла Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року», а набрав він чинності 25 квітня 2017 року. Сама ж конвенція набирає чинності з 15 червня 2018 року.
      Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах
     
Завершено всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для приєднання до цієї міжнародної угоди. Після повернення проекту Указу Президента України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах» з Адміністрації Президента України на повторне доопрацювання, працівники Управління провели ряд зустрічей з представниками Адміністрації Президента України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України. За результатами цих консультацій до Адміністрації Президента України подано обґрунтовані пояснення до висловлених зауважень. Президент України Петро Порошенко 21 квітня 2017 року підписав Указ Президента України № 112/2017 «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах».

        VII. Дотримання антикорупційного законодавства

     Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р Укртрансбезпекою розроблена та затверджена Антикорупційна програма Державної служби України з безпеки на транспорті на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма), яка погоджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 18.05.2017 № 199 «Про погодження Антикорупційної програми Державної служби України з безпеки на транспорті на 2017 рік» з відповідними пропозиціями.
      Очищення влади
     У звітному періоді задля удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізації корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень надіслано запити відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, щодо 117 працівників Укртрансбезпеки.
     Також у результаті опрацювання матеріалів за 2015 – 2016 роки щодо результатів перевірки, передбаченої згідно із Законом України «Про очищення влади», у 2017 році відносно 122 осіб підготовлено довідки щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
     Спецперевірка
   За звітний період підготовлено 322 запити до органів влади на проведення спеціальної перевірки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
     Декларування
    Встановлено факти неподання (несвоєчасного подання) 53 суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
    Унаслідок цього було підготовлено та направлено 61 повідомлення щодо неподання (несвоєчасного подання) вказаними вище суб’єктами декларування відповідних декларацій до Національного агентства:
неподання – 30 повідомлень,
несвоєчасне подання – 31 повідомлення.
     Конфлікт інтересів
    Забезпечено проходження державними службовцями та працівниками Укртрансбезпеки самостійного тесту на виявлення конфлікту інтересів.
    Запропоновано заходи врегулювання суб’єктом призначення конфлікту інтересів у 10 випадках відповідно до розділу V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону України «Про запобігання корупції».
    Зокрема, про виявлення факту участі одного з керівників самостійного структурного підрозділу у прийнятті рішення в умовах реального конфлікту інтересів відповідно до вимог частини сьомої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» поінформовано Національне агентство. На підставі сформованих матеріалів Національним агентством складено два протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою та другою статті 172-7 КУпАП, які скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду міста Києва (справи №№ 761/36700/17, 761/36701/17).
    За фактом виявлення невідображення відповідних відомостей у щорічній декларації та наявного конфлікту інтересів згідно з наказом Укртрансбезпеки проведено службове розслідування відносно державного службовця Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області, у результаті чого Національне агентство прийняло рішення від 24.11.2017 № 1271 про проведення повної перевірки декларації згаданої особи.
      На виконання вимог статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» листами Укртрансбезпеки було поінформовано Національне агентство та додатково відкрито дисциплінарне провадження з цього приводу.
    Проведено перевірку щодо можливої наявності конфлікту інтересів у службовій діяльності заступника начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на автомобільному та міському електричному транспорті Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, за результатами чого вжито заходів з урегулювання потенційного конфлікту інтересів, про що було поінформовано Національне агентство.
     За результатами розгляду поданих матеріалів Національне агентство прийняло рішення від 08.12.2017 № 1431 «Про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону» щодо призначення проведення службового розслідування із зазначеного приводу та вжиття заходів реагування на допущені порушення.
     Службові розслідування та перевірки окремих питань діяльності структурних підрозділів Укртрансбезпеки
   Укртрансбезпека у 2017 році провела 8 службових розслідувань (у 2016 році – 1) та взяла участь у проведенні 14 (у 2016 році – 11) перевірок окремих питань діяльності територіальних органів, а саме: Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки; Управління Укртрансбезпеки у Луганській області; Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області; Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області; окремих пунктів видачі дозволів територіальних органів; Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області; Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області; Управління Укртрансбезпеки в Одеській області, а також в аудиторській перевірці Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки.
     У результаті виявлення ряду недоліків та порушень норм чинного законодавства України відповідні матеріали скеровані до правоохоронних (контролюючих) органів для відповідного реагування.
     З метою забезпечення відкритості та прозорості в діяльності Укртрансбезпеки, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства, на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки створено відповідну рубрику, в якій розміщено стислий опис інформації з приводу надсилання повідомлень про вчинення корупційних дій та правопорушень, пов’язаних з корупцією, із зазначенням окремої електронної поштової скриньки [email protected] та номера телефону (044) 595-50-37.
     Також задля формування негативного ставлення до корупції та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування відповідна інформація постійно розміщувалася на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки.

      VIІІ. Управління персоналом

     Повноваження Укртрансбезпеки розповсюджуються на територію всієї України. Реалізація державної політики у сфері забезпечення безпеки на наземному та водному транспорті здійснюється безпосередньо та через територіальні органи.
     До складу апарату Укртрансбезпеки входять:
     керівництво;
     Департамент адміністративних послуг;
     Департамент державного контролю;
     Департамент фінансування та технічного забезпечення;
     Правовий департамент;
     Антикорупційне управління;
     Управління документообігу та інформаційних технологій;
     Управління міжнародних відносин;
     Управління організації безпеки, розслідування аварій та подій;
     Управління організації роботи;
     Управління персоналом;
     Сектор аудиту;
     Сектор оперативного контролю;
     Сектор охорони праці та цивільного захисту;
     головний спеціаліст з мобілізаційної роботи;
     головний спеціаліст з режимно-секретної роботи,
а також територіальні органи:
     Київське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки;
     Чорноморське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки
   Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.
       Станом на 31 грудня 2017 року штатна чисельність працівників Державної служби України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека) становила 839 осіб, з яких: 252 – апарат (170 – державні службовці), 587 – територіальні управління (372 – державні службовці). Штатна чисельність Укртрансбезпеки у 2017 році не змінювалася.
     У зв`язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095 «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України» у 2018 році планується скорочення штатної чисельності Укртрансбезпеки на 226 осіб.
      У 2017 році проведено 7 конкурсів на зайняття вакантних посад, за результатами яких прийнято до структурних підрозділів Укртрансбезпеки 117 осіб. 46 осіб прийнято на посади не державних службовців та в порядку переведення з інших державних органів на рівнозначні посади.
     У 2017 році порівняно з попереднім роком зменшилася плинність кадрів, кількість звільнених працівників – 96 осіб (у 2016 році – 127 осіб).
     В Укртрансбезпеці велика увага приділяється питанню професійної підготовки персоналу.
     Працівники Укртрансбезпеки регулярно беруть участь у навчальних семінарах, організованих як Укртрансбезпекою, так і іншими організаціями та іншими країнами, зокрема в рамках технічної підтримки Європейського Союзу та підтримки Міжнародної морської організації:
- з питань безпеки та навколишнього середовища для посадових осіб, які здійснюють контроль державою порту (лютий, Королівство Нідерланди);
- з організації та процесу перевезення та перевалки небезпечних вантажів, а також мультимодального транспорту в Україні (травень, жовтень Королівство Іспанія);
- з умов для застосування європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні (червень, Литовська Республіка);
- з умов інтеграції до автоматизованої системи контролю автомобільного транспорту TACHOnet (вересень, Литовська Республіка);
- з питань законодавства та адміністративних процедур при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень (жовтень, Республіка Польща);
- з питань морської безпеки, охорони та захисту навколишнього середовища в регіоні Чорного та Каспійського морів (листопад, Португальська республіка);
- ознайомлення з організацією підвищення ефективності заходів державного нагляду (контролю) для забезпечення безпеки мультимодальних перевезень небезпечних вантажів (грудень, Польща).
     Також були організовані внутрішні навчання для 30 працівників Укртрансбезпеки з метою підвищення професійної компетентності в забезпеченні ефективного здійснення заходів ГВК.
     Упродовж 2017 року 66 державних службовців Укртрансбезпеки підвищили кваліфікацію у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та Національній академії державного управління при Президентові України за програмою короткострокових тематичних семінарів.
     23 державних службовці пройшли курси підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ.
    У 2017 році здійснювалися заходи щодо заохочення працівників Укртрансбезпеки за високі досягнення у праці, сумлінне виконання службових обов’язків. Заохочені відомчими заохочувальними відзнаками 60 осіб та один структурний підрозділ Укртрансбезпеки, зокрема:
     відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» – 6 посадових осіб;
     нагородами та відзнаками Кабінету Міністрів України – 2 особи та 1 структурний підрозділ;
     відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства інфраструктури України – 52 особи.
    Кадрове забезпечення в Укртрансбезпеці є одним із пріоритетних і перебуває на постійному контролі керівництва. Тільки команда висококласних фахівців може з честю виконати поставлені перед Службою завдання відповідно до високих викликів сьогодення і суспільства.
    26 травня 2017 року відбулися Установчі збори Первинної профспілкової організації працівників Державної служби України з безпеки на транспорті. Рішенням Установчих зборів затверджено Статут та виборні органи Профспілки Укртрансбезпеки (далі – Профспілка). Станом на 31.12.2017 Профспілка налічує 402особи, з яких 399 – працівники Державної служби України з безпеки на транспорті.

      ІХ. Організація документообігу та інформаційно-технологічного забезпечення

     У 2017 році Укртрансбезпекою опрацьовано 92 289 документів, з яких 4 043 звернення від центральних органів законодавчої та виконавчої влади, 555 публічних запитів, 10 368 звернень, отриманих електронною поштою, 1 189 письмових звернень та 1 068 звернень на урядову «гарячу лінію».
     З листопада 2017 року працює «Гаряча лінія Укртрансбезпеки», на яку надійшло 36 звернень громадян. Керівництво Укртрансбезпеки здійснює особистий прийом громадян. Найчастіше громадяни звертаються з приводу пільгових перевезень та якості надання послуг.
      Розроблено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України такі накази Міністерства інфраструктури України:

 • наказ Міністерства інфраструктури від 03.03.2017 № 84, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за № 413/30281 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та форми для подання таких запитів»;
 • наказ Міністерства інфраструктури від 03.03.2017 № 85, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за № 414/30282, «Про визнання такими, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 26 лютого 2013 року № 113»;
 • наказ Міністерства інфраструктури від 03.03.2017 № 132, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за № 227/30425, «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та їх Розміру».

    Підготовлено та погоджено Експертно-перевірочною комісією Центрального державного архіву вищих органів влади та управління зведену номенклатуру справ та Інструкцію з діловодства у Державній службі України з безпеки на транспорті.

      X. Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю

     Упродовж 2017 року Укртрансбезпека забезпечила активний діалог із громадськістю відповідно до Плану консультацій з громадськістю на 2017 рік у рамках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016. Виконано 9 із 12 запланованих заходів (3 – у процесі виконання) та додатково проведено 5 заходів, які не були заплановані.
     Консультації з громадськістю проводилися з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність Державної служби України з безпеки на транспорті та забезпечення принципів гласності, відкритості і прозорості у діяльності Укртрансбезпеки, які визначено як пріоритетні.
     Консультації з громадськістю проводилися з питань удосконалення державного нагляду (контролю), у тому числі габаритно-вагового контролю, нормативно-правового забезпечення діяльності Укртрансбезпеки, запобігання і протидії корупції та корупційним ризикам, обговорення концепції створення порталу «Електронний кабінет перевізника», проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, проекту наказу Міністерства інфраструктури «Про затвердження Змін до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами», проекту наказу Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та їх Розміру», нормативних актів, які регулюють міжнародні автомобільні перевезення, і спрощення адміністративних процедур, які їх супроводжують.
     До консультацій були залучені представники громадських організацій, Громадської ради при Укртрансбезпеці, члени Колегії Укртрансбезпеки; суб’єкти господарської діяльності, які провадять діяльність у сфері автомобільного, морського та річкового транспорту; представники Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків; працівники навчальних закладів, які здійснюють підготовку моряків; члени Громадської ради при Державній регуляторній Службі, члени експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, представники Міністерства інфраструктури, представники Офісу демократії та врядування в Україні (USAID), керівник напрямку електронних послуг проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах», керівництво та представники Фонду Євразія, Інспекції дорожнього транспорту Польщі, польські та українські перевізники, які здійснюють міжнародні перевезення, представники засобів масової інформації, територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України тощо.
     Упродовж 2017 року всі важливі моменти діяльності Укртрансбезпеки оперативно оприлюднювалися на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки, Урядовому порталі, на офіційних сторінках соціальних мереж Facebook, Twitter, Instagram та офіційному каналі Youtube.
     Оперативно опрацьовувалися запити журналістів з метою отримання коментарів керівництва апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки з приводу законності тих чи інших дій перевізників щодо пасажирів, щодо загальної проблематики перевезень пасажирів і вантажів; організовувалися та готувалися виступи керівництва та уповноважених осіб Служби у прямих включеннях, прямих ефірах, випусках новин та авторських програмах центральних та регіональних телеканалів.
     Протягом 2017 року підготовлено і проведено робочі візити Голови та першого заступника і заступника Голови Укртрансбезпеки в усі територіальні органи для інспектування роботи та налагодження конструктивної співпраці з місцевими органами влади. Під час кожної поїздки готувалися і проводилися брифінги з журналістами місцевих ЗМІ, забезпечувалася участь керівництва у новинних та суспільно-політичних програмах місцевих телеканалів. За результатами цих заходів упродовж 2017 року вийшло 583 публікації в електронних і друкованих ЗМІ та виготовлено 187 відеоматеріалів.
     Укртрансбезпека у 2017 році забезпечила облік публічної інформації, а також оприлюднення звітів та відкритих даних на офіційному веб-сайті.
    З огляду на надзвичайну важливість кадрового забезпечення для виконання поставлених завдань Укртрансбезпека виступила з кадровою ініціативою і забезпечила втілення її в життя. Ініціатива стартувала напередодні Дня студента з виступу Першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті перед студентами випускних курсів Київської державної академії водного транспорту. Згодом Голова Укртрансбезпеки виступив перед випускниками Київського національного транспортного університету. Кадрову ініціативу підхопили всі територіальні органи Укртрансбезпеки, провівши зустрічі на рівні керівництва зі студентами профільних регіональних навчальних закладів. Студентам розповіли про специфіку діяльності Укртрансбезпеки та запропонували пройти виробничу практику, а якщо сподобається, то й подавати свої кандидатури на конкурс на заміщення обраної вакантної посади в одному зі структурних підрозділів Служби. З деякими навчальними закладами вже укладено відповідні угоди. Інші конкретні пропозиції зі співпраці – на етапі обговорення можливого формату. Загалом у 2017 році проведено 23 такі зустрічі у 21 області України. Для Укртрансбезпеки це не разова акція, а довгострокова ініціатива. Адже сьогодні Уряд України приділяє неабияку увагу реформуванню державної служби. Поступово змінюються стереотипи, і бути державним службовцем знову стає престижно. Але по-справжньому підняти рівень довіри до державної служби вдасться лише тоді, коли буде досягнуто якісних змін, зокрема шляхом залучення молодих, незаангажованих і ефективних управлінців.
     У 2017 році (01.03.2017, 24.03.2017 та 25.05.2017) було заплановано проведення засідань Громадської ради при Укртрансбезпеці. У зв’язку з відсутністю кворуму засідання відбувалися у формі робочих зустрічей.
    У 2017 році було проведено два засідання Колегії Укртрансбезпеки, створеної 2016 року як консультативно-дорадчий орган для підготовки рекомендацій щодо виконання Укртрансбезпекою своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
      До персонального складу Колегії Укртрансбезпеки увійшли народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців автомобільного транспорту «Федерація роботодавців транспорту України».
    У засіданнях Колегії Укртрансбезпеки, крім її членів, брали участь представники Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Кабінету Міністрів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Громадської ради при Укртрансбезпеці. Обговорювалися питання та приймалися рішення щодо перспектив та найважливіших напрямів діяльності Укртрансбезпеки, удосконалення нормативно-правової бази для ефективного здійснення заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті.
      02 березня 2017 року Колегія Укртрансбезпеки розглядала питання про підведення підсумків роботи Державної служби України з безпеки на транспорті за 2016 рік та перспективи на 2017 рік; 10 липня 2017 року – про підведення підсумків роботи Державної служби України з безпеки на транспорті за перше півріччя 2017 року та про здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції.

 


Назад


 / Про Службу / ...