Правонаступник з питань безпеки на міському електричному транспорті

ІНФОРМАЦІЙНА

довідка щодо правонаступника з питань безпеки на міському електричному транспорті, адреси, контактних телефонів та електронних адрес

 

Відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з безпеки на транспорті, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті, Державну інспекцію з безпеки на наземному транспорті та підпорядкувавши Службі, що утворюється, Державну спеціальну службу транспорту.

Пунктом 5 цієї постанови зазначено, що центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються. Права та обов’язки центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, передаються відповідним центральним органам виконавчої влади, на які цією постановою покладено функції з реалізації державної політики у відповідній сфері.

З метою виконання вимог пункту 9 цієї постанови, постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 затверджено Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека).

Укртрансбезпека з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому.

Основними завданнями Укртрансбезпеки у сфері міського електричного транспорту є:

  • реалізація державної політики з питань безпеки;
  • внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки;
  • здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою;
  • надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг.

Враховуючи викладене, інформацію, звіти та інші з питань безпеки на міському електричному транспорті просимо направляти відділу контролю на міському електричному транспорті, Управління організації державного нагляду та контролю за безпекою на автомобільному та міському електричному транспорті Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на транспорті Укртрансбезпеки на контакти:

пр. Перемоги, 14, м.Київ-135, 01135   |   [email protected]    |    тел./факс +380 44 5955030