Правонаступник Укртрансінспекції з питань безпеки на залізничному транспорті

Правонаступник Укртрансінспекції - Укртрансбезпека - центральний орган виконавчої влади України з питань безпеки на залізничному транспорті

ДОВІДКА 

щодо правонаступництва з питань державного нагляду та контролю за безпекою на залізничному транспорті, адреси, контактний телефон та електронна адреса

 

 Відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з безпеки на транспорті, реорганізувавши шляхом злиття Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та підпорядкувавши Державній службі, що утворюється, Державну спеціальну службу транспорту.

Пунктом 5 цієї постанови зазначено, що центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються. Права та обов’язки центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, передаються відповідним центральним органам виконавчої влади, на які цією постановою покладено функції з реалізації державної політики у відповідній сфері.

 

З метою виконання вимог пункту 9 цієї постанови, постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 затверджено Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на залізничному транспорті України.

Основними завданнями Укртрансбезпеки у сфері державного нагляду та контролю за безпекою на залізничному транспорті є:

  • реалізація державної політики у сфері безпеки на залізничному транспорті.
  • здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) у сфері безпеки на залізничному транспорті.
  • внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування державної політики з безпеки на залізничному транспорті.
  • організація та  участь у здійсненні заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на залізничному транспорті.
  • організація та проведення перевірок за додержанням суб’єктами господарювання, фізичними  та юридичними особами вимог законодавства про залізничний транспорт.

Враховуючи викладене, інформацію, звіти та інші матеріали у сфері державного нагляду та контролю за безпекою на залізничному транспорті просимо направляти до Управління організації державного нагляду за безпекою на залізничному транспорті Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на транспорті Укртрансбезпеки на контакти:

 

пр. Перемоги, 14, м.Київ-135, 01135   |   [email protected]   |   тел./факс +380 44 5955031


Назад