До уваги перевізників! Інструкція, як повернути кошти, якщо при сплаті штрафу зазначені помилкові реквізити

 

Для цього вам потрібно скласти заяву (зразок вказаний нижче). Заява складається платником до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, із обов’язковим зазначенням інформації в такій послідовності:

· найменування платника (суб’єкта господарювання);

· код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

· реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

· місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою);

· причина повернення коштів з бюджету;

· найменування та місцезнаходження банку (повна адреса), в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка;

· номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).

До заяви про повернення коштів з бюджету треба додати оригінал або копію документа на переказ, або паперову копію електронного розрахункового документа (відповідно завірену), які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ


Переглянути всі новини