01.09.2018. Дійсні ліцензії та види Господарської діяльності