Про підрозділ (внутришній аудит)

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 ,,Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”, за європейським досвідом в апараті Державної служби України з безпеки на транспорті, утворено та функціонує Сектор аудиту Державної служби України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека).

     Наказом Укртрансбезпеки від 19.09.2016 № 642 затверджено Положення про Сектор аудиту Укртрансбезпеки.

     Внутрішній аудит організовується та проводиться із урахуванням Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України   20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 № 1217 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 за № 1195/19933 та інших організаційно-розпорядчих документів з питань організації та проведення внутрішнього аудиту.

     Внутрішній аудит здійснюється на підставі піврічних планів, які в установленому порядку погоджуються та затверджуються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери  управління міністерств, інших центральних  органів виконавчої влади».

     При плануванні внутрішнього аудиту, пріоритетним є попередня оцінка ризиків у діяльності об’єкта аудиту, що можуть мати негативні наслідки.

     З метою своєчасного реагування на проблеми, керівник центрального органу виконавчої влади приймає рішення про проведення позапланового внутрішнього аудиту.

     Об’єктом внутрішнього аудиту є:

  1. діяльність структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки, територіальних органів Укртрансбезпеки, у повному обсязі або за рішенням Голови Укртрансбезпеки з окремих питань;
  2. заходи, що здійснюються керівництвом об’єктів аудиту для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності об’єктів аудиту).

 / Діяльність / Внутришній аудит Про підрозділ...


Назад