Основні завдання Сектору аудиту

   1. Підготовка керівництву Укртрансбезпеки незалежних та об’єктивних висновків та рекомендацій щодо удосконалення роботи структурних підрозділів та удосконалення системи управління.

     2. Сприяння правильному застосуванню структурними підрозділами Укртрансбезпеки норм законодавства при реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту, дотримання в своїй діяльності принципів законності, ефективності, результативності та прозорості.

     3. Запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного  використання бюджетних коштів.


 / Діяльність / Внутришній аудит / Основні завдання...


Назад