Наказ Укртрансбезпеки № 196 від 24.02.2017 Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті та затвердження Положення про неї

Державна Служба України з безпеки на транспорті

НАКАЗ 

м.Київ

24.02.2017

 

196

 

 

Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті та затвердження Положення про неї

 

 

 

      На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848,

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті (далі – Комісія) у складі, що додається.
 2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті, що додається.
 3.  Комісії:
  розробити робочий план оцінки корупційних ризиків;
  у термін до 27 лютого провести оцінку корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті згідно із визначеним переліком функцій і процедур та їх закріпленням за структурними підрозділами Укртрансбезпеки;
  у термін до 28 лютого 2017 року підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті.
 4. Управлінню документообігу та інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу з додатками на офіційному веб-сайті Державної служби України на транспорті.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                                                     М. Ноняк


    Додаток
до наказу Державної служби України
з безпеки на транспорті
від 24. 02. 2017 року № 196

 

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків
у Державній службі України з безпеки на транспорті

 


з/п

Прізвище ім'я по батькові

Посада

1

Ломінога Альона Ігорівна

Начальник відділу перевірок та розгляду скарг Антикорупційного управління Укртрансбезпеки, голова Комісії

2

Істомін Олександр Олександрович

Головний спеціаліст відділу упередження корупції Антикорупційного управління Укртрансбезпеки, заступник голови Комісії

3

Шмигора Павло Васильович

Головний спеціаліст відділу перевірок та розгляду скарг Антикорупційного управління Укртрансбезпеки, секретар Комісії

Члени комісії

4

Цибуленко Ганна Сергіївна

Начальник Управління міжнародних відносин Укртрансбезпеки

5

Андрейко Юрій Олександрович

Начальник Управління організації роботи Укртрансбезпеки

6

Гончар Наталія Михайлівна

Заступник начальника Управління – начальник відділу діловодства Управління документообігу та інформаційних технологій Укртрансбезпеки

7

Андрущенко Оксана Миколаївна

Заступник начальника Управління – начальник відділу проходження державної служби Управління персоналом Укртрансбезпеки

8

Ворона Юлія Миколаївна

Заступник начальника Управління – начальник відділу ведення Державного суднового реєстру України Управління надання адміністративних послуг на водному транспорті Департаменту адміністративних послуг Укртрансбезпеки

9

Далевський Іван Юрійович

Начальник відділу технічного забезпечення Департаменту фінансування та технічного забезпечення Укртрансбезпеки

10

Радомський Антоній Всеволодович

Начальник відділу взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Управління організації роботи Укртрансбезпеки

11

Кращенко Наталія Ваідівна

Начальник правового відділу Правового департаменту Укртрансбезпеки

12

Гончар Олександр Олександрович

Начальник диспетчерського відділу Управління організації безпеки, розслідування аварій та подій Укртрансбезпеки

13

Дікарева Тетяна Петрівна

Завідувач сектору охорони праці та цивільного захисту Укртрансбезпеки

14

Войтенко В’ячеслав Петрович

Головний спеціаліст відділу контролю на автомобільному транспорті Управління контролю на автомобільному та міському електричному транспорті Департаменту державного контролю

15

Опришко Людмила Миколаївна

Головний спеціаліст відділу бюджетного та фінансового планування Департаменту фінансування та технічного забезпечення Укртрансбезпеки

16

Нагірняк Валентин Леонідович

Головний спеціаліст Сектору аудиту Укртрансбезпеки

17

Савицький Владислав Романович

Старший державний інспектор відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг Укртрансбезпеки

18

Орищенко Роман Михайлович

Голова Громадської організації «Самооборона Майдану», голова виконавчого комітету (за згодою)

19

Шульженко Сергій  Григорович

Голова Громадської організації «Європейська поліцейська асоціація України» (за згодою)

 

Начальник відділу перевірок та розгляду скарг Антикорупційного управління  

    А.І. Ломінога

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Державної служби з безпеки на транспорті
від 24.02.2017 року № 196

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків
у Державній службі України з безпеки на транспорті

 

1. Це Положення визначає порядок провадження діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія) у Державній службі України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека).

2. Комісія є постійно-діючим, консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою визначення, аналізу та проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Укртрансбезпеки.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Укртрансбезпеки або під час її періодичного перегляду.

5. До складу Комісії включаються представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції та інші державні службовці та працівники апарату Укртрансбезпеки за пропозиціями їх керівників.

6. За згодою, до складу Комісії включаються представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про виробничі процеси і особливості організаційно-управлінської діяльності.

7. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

8. Склад Комісії затверджується наказом Укртрансбезпеки та формується за поданням уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції в Укртрансбезпеці.

9. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду. Голова Комісії має заступника. У разі відсутності голови Комісії, його обов’язки виконує заступник голови Комісії

10.Секретар Комісії:

1) готує проект порядку денного засідання комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідань Комісії;

4) здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданні Комісії, у встановлені терміни;

5) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи комісії.

11. Процес оцінки корупційних ризиків органу влади складається з таких основних етапів:

організаційно-підготовчі заходи;

ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

оцінка корупційних ризиків;

складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

12. Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується її головою. У робочому плані відображається інформація про:

об’єкти оцінки корупційних ризиків;

джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

методи та способи оцінки корупційних ризиків;

осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту;

строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

Робочий план за необхідності може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

13. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії від посадових осіб Укртрансбезпеки інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також інших працівників Укртрансбезпеки (за погодженням з їх керівниками);

3) користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних Укртрансбезпеки та іншими технічними засобами;

4) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

14. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

15. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об’єктивними;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень;

5) не допускати конфлікту інтересів;

6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

7) дотримуватися високої культури спілкування.

16. Суб’єкт затвердження антикорупційної програми забезпечує Комісію матеріальними ресурсами, необхідними для проведення оцінки корупційних ризиків.

 17. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

18. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

19. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії і зберігається в уповноваженому підрозділі з питань запобігання корупції в Укртрансбезпеці. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після засідання.

20. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

21. Засідання Комісії обов’язково проводяться перед підготовкою або переглядом антикорупційної програми Укртрансбезпеки. Засідання Комісії проводяться за ініціативою голови Комісії.

22. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

23. За результатами оцінки корупційних ризиків в Укртрансбезпеці Комісія готує звіт, який затверджується Головою та включається до антикорупційної програми Укртрансбезпеки на відповідний період.

 

Начальник відділу перевірок та розгляду скарг Антикорупційного управління  

    А.І. Ломінога

                                                        

Назад