Рішення прийнятті органом ліцензування стосовно розгляду заяв для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом за 2018 рік

 

Рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду

 

Рішення щодо відмови у видачі ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів ліцензій

 

Рішення щодо видачі ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів ліцензій

 

Рішення щодо анулювання ліцензій ліцензіатів

 

Рішення прийнятті органом ліцензування
стосовно розгляду заяв для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом за 2018 рік

Вхідний Номер та дата заяви

Здобувач ліцензії

Ідн. код

юр. особи/
ЄДПОУ ФОП

Вид господарської діяльності

Рішення про розгляд заяви 

Номер та дата наказу Укртрансбезпеки згідно якого прийнято рішення

Реквізити для сплати за ліцензію

Підстава відмови у видачі ліцензії

Зміст підстави щодо відмови у видачі ліцензії та пропозиції щодо усунення відповідних недоліків

1

19.01.2018 № 2231/0/7-18

Колтонюк Ірина Володимирівна

3200013303

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити 

від 01.02.2018
№ 103

 

Відмовлено у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої  статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

Невідповідність пункту 23 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015

№ 1186.

Судновласником не виконано пункт 23 Ліцензійних умов  провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186, а саме не  призначено особу на березі, з метою забезпечення зв’язку між ліцензіатом та особами на борту для безпечної експлуатації малого/маломірного судна.

 

Призначеною особою не може бути член екіпажу.

 

Виходячи з викладеного здобувачу ліцензії необхідно призначити особу відповідальну за організацію безпечної експлуатації судна.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

2

24.01.2018 № 2739/0/7-18

Плаксієнко Денис Володимирович

2558901953

Перевезення пасажирів річковим, морським транспортом

Видати

від 01.02.2018
№ 103

назва отримувача коштів: УК у м. Одесі/м.Одеса/22011800; код отримувача (ЄДРПОУ): 38016923; номер рахунку: 33219896745002

 

 

3

15.02.2018 № 5887/0/7-18

Колтонюк Ірина Володимирівна

3200013303

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити

від 28.02.2018
№ 194

 

Відмовлено у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої  статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

Невідповідність пункту 5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015

№ 1186.

Колтонюк Ірина Володимирівна не надала відомостей про наявність у неї, як суб’єкта підприємницької діяльності матеріально-технічної бази, а саме судна, як засобу провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів малим/маломірним судном, яке остання має у власності або використовує від свого імені як судновласник.

Із наданих відомостей вбачається, що судно «ua 0054 BD» належить Колтонюк Олександру Олександровичу, який відповідно до довіреності від 05.12.2017 уповноважує Колтонюк Ірині Володимирівні представляти його інтереси.

 

Виходячи з вищевикладеного,  Колтонюк Олександру Олександровичу необхідно передати  судно «ua 0054 BD» Колтонюк Ірині Володимирівні у власність відповідно до законодавства.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

4

20.02.2018 № 6362/0/7-18  

Мозелевський Андрій Анатолійович

2589007472

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити

від 28.02.2018

№ 194

 

Відмовлено у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої  статті 13 Закону України

«Про ліцензування видів господарської діяльності».

Невідповідність пункту 8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015
№ 1186

Судновласником не дотримано вимоги Додатку 3 до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10.11.2014 № 575, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1507/26284 (із змінами), а саме у складі екіпажу відсутній матрос.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

 

5

20.02.2018 № 6365/0/7-18

Антошина Ірина Олександрівна

2077420708

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Видати

від 28.02.2018

№ 194

назва отримувача коштів: УК у Бiляїв.р-ні/Біляївс.

р-н/22011800; код отримувача (ЄДРПОУ): 37913781; номер рахунку: 33218896745111

 

 

6

21.02.2018 6596/0/7-18

Cусленко Валентин Анатолійович

2105909436

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Видати

від 05.03.2018
№ 222

назва отримувача коштів: УК у

Бiляїв.р-ні/Біляївс. р-н/22011800; код отримувача (ЄДРПОУ): 37913781; номер рахунку: 33218896745111

 

 

7

07.03.2018 8960/0/7-18

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ»

38626382

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити

від 21.03.2018

№ 284

 

Відмовлено у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої  статті 13 Закону України

«Про ліцензування видів господарської діяльності».

Невідповідність пунктів 5, 8 та 30 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015
№ 1186

Згідно наданих товариством з обмеженою відповідальністю «СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ» документів символ класу судна  КМ+П34Т2О(Тур.) не дає можливості здійснювати комерційні перевезення. Відповідно до пункту 2.2.28.3 частини першої правил класифікації та побудови суден, затверджених наказом ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» від 30.09.2014 № 222 та частини 13 Правил класифікації та побудови малих суден, затверджених наказ
ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» від 02.04.2015 № 89 для суден  комерційного перевезення пасажирів до основного символу класу додається знак «К».

 

Відповідно до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10.11.2014 № 575, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за
№ 1507/26284 (із змінами внесеними наказом Мінінфраструктури

від 26.04.2016 № 158 «Про внесення змін до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2016 за № 763/28893)     для малих/маломірних суден, які здійснюють комерційні перевезення необхідність отримати свідоцтво про мінімальний склад екіпажу

 

Виходячи з викладеного здобувачу ліцензії необхідно звернутись:

- до ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» з метою підтвердження технічної придатності судна в частині  здійснення комерційного перевезення пасажирів;

- до Укртрансбезпеки з метою отримання свідоцтва про мінімальний склад екіпажу.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

8

29.03.2018

12189/0/7-18

Климчука Ігоря Вікторовича

2661007035

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Залишити без розгляду

від 03.04.2018
№ 326

 

Залишити без розгляду відповідно до частини третьої статті 11, абзацу третього пункту 2 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктів 5, 7 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 23.12.2015 № 1186.

Опис документів, що додається до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом та відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом не містять даних, які обов’язково вносяться до них.

Не надано відомостей про наявність матеріально-технічної бази, а саме судна як засобу провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів малим/маломірним судном, яке останній має у власності або використовує від свого імені як судновласник.

Із наданих відомостей вбачається, що судно
«ДАП-4163-К» належить на праві власності Климчук Ірині Сергіївні.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

9

04.04.2018

13462/0/7-18

Чебан Тимур Михайлович

2734117818

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Видати

Від 13.04.2018
№ 371

УК у Луцькому рн/ Луцький рн/22011800; код отримувача (ЄДРПОУ): 38009654; банк отримувача: ГУДКСУ у Волинській області; код банку (МФО ГУДКСУ): 803014; номер рахунку: 33210896745208)

 

 

10

23.04.2018 16350/0/7-18

Колтонюкт Олександр Олександрович

2872020071

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити

Від 07.05.2018
№ 419

 

Відмовити у видачі ліцензії, керуючись вимогами пункту першого частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктом 30 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2018 № 1186

 

Адреса зазначена в свідоцтві про право власності для прогулянкових суден серії CR № 001133 від 05.06.2017 на судно «ua 0054 BD» та інформації що міститься в Державному судновому реєстрі України зазначена адреса власника судна м. Миколаїв,

вул Степова будинок 5.

У поданій суб’єктом господарювання заяві про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів малим/маломірним судном та доданих до неї документах зазначено іншу адресу зареєстрованого місця проживання, в тому числі в паспорті серія ЕР № 381816, виданного Центральним ГВ ММУ УМВС України в Миколаївській області від 04.03.2010.

Відповідно до вимог частини другої пункту 29 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженного постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97

№ 1069 (далі – Порядок) у разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру, орган державної реєстрації, що видав реєстраційні документи, на підставі письмового погодження Укрморрічінспекції, видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається органу державної реєстрації.

Враховуючи викладене, власнику судна «ua 0054 BD» необхідно привести у відповідність суднові реєстраційні документи відповідно до вимог Порядку.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

11

02.05.2018 18038/0/7-18

Лісєєв Станіслав Олександрович

3370205354

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити

Від 07.05.2018

№ 419

 

Відмовити у видачі ліцензії, керуючись вимогами пункту першого частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктів 8 та 30 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасжирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2018 № 1186.

Згідно з відомостями про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, та документів які додаються до заяви про видачу ліцензії, наданих фізичною-особою підприємцем Лісєєвим Станіславом Олександровичем, клас судна (КМ)+П4Т20 глс/прог., не дає права здійснювати комерційні перевезення, оскільки відповідно до 2.2.28.3 частини першої правил класифікації та побудови суден, затверджених наказом ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» від 30.09.2014 № 222 та частини

13 Правил класифікації та побудови малих суден, затверджених наказом

ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України»

від 02.04.2015 № 89 для суден комерційного перевезення пасажирів до основного символу класу додається знак «К».

Також, відповідно до Додатку 3 до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10.11.2014 № 575, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1507/26284 (із змінами внесеними наказом Мінінфраструктури від 26.04.2016 № 158 «Про внесення змін до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2016 за № 763/28893) малі/маломірні судна, які здійснюють комерційні перевезення до 12 пасажирів суднами довжиною від 8 м до 18 м повинні мати в складі членів екіпажу судна судноводія та матроса.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

12

05.05.2018 18855/0/7-18

Копачинський Віталій Олександрович

3235210694

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Залишити без розгляду

Від 07.05.2018

№ 419

 

Залишити без розгляду, керуючись вимогами пункту 2 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» .

 

Довіреность від 26.04.2018 додана до заяви не дає права підписувати заяву та документи для одержання ліцензії на провадження господарської дільності з перевезення пасажирів малим/маломірним судном від імені здобувача ліцензії – Копачинського Віталія Олександровича.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

13

08.05.2018

19474/0/7-18

Копачинський Віталій Олександрович

3235210694

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Видати

Від 08.05.2018
№ 422

Назва отримувача коштів: УК у м Херсоні /м Херсон/22011800; код отримувача (ЄДРПОУ): 37959779; банк отримувача (ГУДКСУ): ГУДКСУ у Херсонській області; код банку (МФО ГУДКСУ): 852010; номер рахунку: 33218896745002; код класифікації доходів бюджету: 22011800

 

 

14

05.05.2018

18789/0/7-18

 

Ворона Юрій Андрійович

 

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовиит

Від 17.05.2018
№ 456

 

Відмовити у видачі ліцензії, керуючись вимогами пункту першого частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктів 8 та 30 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186 (далі – Ліцензійні умови).

Ворона Юрієм Андрійовичем не надано відомостей про наявність у нього як суб’єкта підприємницької діяльності матеріально-технічної бази, а саме судна «Сігма» як засобу провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів малим/маломірним судном, яке останній має у власності або використовує від свого імені як судновласник.

Із наданих відомостей вбачається, що судно «Сігма» належить на праві власності Орліковій Т.А.

Також, згідно з відомостями про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, та документів які додаються до заяви про видачу ліцензії, наданих фізичною-особою підприємцем Вороною Юрієм Андрійовичем, щодо судна «Сігма» зазначено тип судна, як катер прогулянковий з присвоєнням класу судна: + Р 0,8.

Згідно з Правилами класифікації та побудови суден Регістра судноплавства України для морських суден та суден внутрішнього плавання «прогулянкове судно – це судно, що використовується на некомерційній основі з метою відпочинку на воді і має на борту не більше 12 чоловік».

Таким чином, прогулянкове судно внутрішнього плавання (клас +Р 0,8) не призначено для комерційних перевезень пасажирів.

Беручи до уваги викладене, власнику судна «Сігма», необхідно звернутися до ДП «Класифікаційне товаристо «Регістр судноплавства України» з метою зміни типу/класу судна.

 

Враховуючи викладене, необхідно надати підтверджуючі документи щодо можливості використання судна «Сігма» від імені Ворона Юрія Андрійовича, як судновласника.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

15

17.05.2018

21002/0/7-18

Якусевич Олена Миколаївна

2768316168

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити

Від 23.05.2018

№ 471

 

 

Відмовити у видачі ліцензії, керуючись вимогами пункту першого частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктом 30 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186

Кожне мале/маломірне судно повинно мати суднові документи, передбачені статтею 28 Кодексу торговельного мореплавства України та переліком документів Регістру судноплавства України, що видаються в результаті його наглядової діяльності згідно з типом та призначенням судна.

Відповідно до пункту 1.1.3.2 Переліку документів Регістру України, що видаються в результаті його наглядової діяльності (далі – Перелік)  на судна й інші плавучі споруди і засоби видається Свідоцтво про придатність малого судна до плавання (технічний формуляр малого судна).

Слід зазначити, що свідоцтво № 103-1-880-08 про придатність малого судна до плавання не відповідає вимогам викладеним в Переліку.

Таким чином здобувачу ліцензії необхідно надати діючий технічний формуляр.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

16

18.05.2018

21122/0/7-18

Гуленко Олександр Павлович

2772300756

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити

Від 23.05.2018

№ 471

 

Відмовити у видачі ліцензії, керуючись вимогами пункту першого частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктами 8, 23 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186

Відповідно до відомостей про спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом наданих Гуленком Олександром Павловичем вбачається, що особою відповідальною за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства визначено Пилявських Сергія Олександровича. При цьому відповідно до розпорядження від 17.05.2018 № 02/18 та трудового договору від 17.05.2018 вказана особа прийнята на роботу для виконання обов’язків берегового матроса-рятувальника.

     Згідно з Правил охорони життя людей на водних об’єктах України матрос-рятувальник не наділений повноваженнями з питань безпечної експлуатації малого/маломірного судна.

Також, Гуленко Олександр Павлович не надав відомостей про наявність у нього, як суб’єкта підприємницької діяльності матеріально-технічної бази, а саме судна «ХРС-0275-К» як засобу провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів малим/маломірним судном, яке останній має у власності або використовує від свого імені як судновласник.

     Із наданих відомостей вбачається, що судно «ХРС-0275-К» належить Гуленко Олені Іванівні.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

17

14.05.2018

20108/0/7-18

Прохоров Сергій Валентинович

 

 

2579817376

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Видати

Від 23.05.2018

№ 471

Назва отримувача коштів: Бердянське УК/Бердянськ/22011800; код отримувача (ЄДРПОУ): 38042560; банк отримувача (ГУДКСУ): ГУДКСУ у Запорiзькiй областi; код банку (МФО ГУДКСУ): 813015; номер рахунку: 33215896745011; код класифікації доходів бюджету: 22011800

 

 

18

01.06.2018 23528/0/7-18

Константінов Олексій Юрійович

2807809114

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити  

Від 13.06.2018 № 546

 

Відмовити у видачі ліцензії, керуючись вимогами пункту першого частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктами 5, 8, 26  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186

Відповідно до наданих відомостей про особу, відповідальну за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства на зазначену посаду призначено Кабата Віктора Валерійовича, посвідчення судноводія малого/маломірного судна № 02078/01 видане Державною службою України з безпеки на транспорті 18.05.2017. Відповідно до Журналу обліку виданих посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден, виданих Київським міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки за 2017 рік, посвідчення судноводія малого/маломірного судна № 02078/01 видане 29.05.2017 Державною службою України з безпеки на транспорті Кузнєцову Івану Олеговичу.

     Також, у разі найму (оренди) транспортного засобу укладається договір найму транспортного засобу, який підлягає нотаріальному посвідченню відповідно до Цивільного кодексу України.

     Разом з цим, мінімальна кількість екіпажу судна не відповідає вимогам Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10.11.2014 № 575, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1507/26284 (із змінами), в частині малих/маломірних суден, які здійснюють комерційні перевезення до 12 пасажирів.

 

Суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.

19

05.06.2018

24308/0/7-18

Якусевич Олена Миколаївна

2768316168

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Видати

Від 13.06.2018

№ 546

Назва отримувача коштів: Очаківське УК/м.Очаків/22011800; код отримувача (ЄДРПОУ): 37929131; банк отримувача (ГУДКСУ): ГУДКСУ у Миколаївсь кiй областi; код банку (МФО ГУДКСУ): 826013; номер рахунку: 33215896745008; код класифікації доходів бюджету: 22011800

 

 

20

06.06.2018 24945/0/7-18

Лісєєв Станіслав Олександрович

3370205354

Перевезення пасажирів малим/маломірним судном

Відмовити

Від 13.06.2018

№ 546

 

Відмовити у видачі ліцензії, керуючись вимогами пункту першого частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктом 8  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186

Лісєєв Станіслав Олександрович не надав відомостей про наявність у нього, як суб’єкта підприємницької діяльності матеріально-технічної бази, а саме судна, як засобу провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів малим/маломірним судном, яке останній має у власності або використовує від свого імені як судновласник для провадження господарської діяльності.

 

     Із наданих відомостей вбачається, що судно «ua 4167 KV» належить Лозовому Антону Валерійовичу, який відповідно до договору найму (оренди) малого судна від 16.05.2018 не надає право Лісєєву Станіславу Олександровичу здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів малим/маломірним судном.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

21

19.06.2018 26989/0/7-18 Власов Дмитро Іванович 3119412614 Розширення виду господарської діяльності Відмова

Від 02.07.2018

№ 586

  Відмовити у  розширенні виду провадження господарської діяльності та видачі ліцензії на  провадження господарської діяльності з:

перевезення пасажирів річковим транспортом;

 

    перевезення пасажирів малим/маломірним судном, керуючись вимогами пункту першого частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пунктом 8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186

Відповідно до вимог  Додатку 3 до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10.11.2014 № 575, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1507/26284 (із змінами внесеними наказом Мінінфраструктури від 26.04.2016 № 158 «Про внесення змін до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2016 за № 763/28893) (далі – Порядок) малі/маломірні судна, які здійснюють комерційні перевезення до 12 пасажирів суднами довжиною від 8 м до 18 м. повинні мати судноводія та матроса.

    Відповідно до відомостей про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, поданих фізичною особою-підприємцем Власовим Дмитром Івановичем, зазначено капітана маломірного судна, що не відповідає вимогам Порядку.

 

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

22

27.06.2018

29944/0/7-18

Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 00017733 Розширення виду провадження господарської діяльності Залишено без розгляду

Від 02.07.2018

№ 589

  Заяву залишено без розгляду, керуючись вимогами частини п’ятої статті 10, пункту 2 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та пункту 5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186

Ліцензіатом не додано до заяви та пакету документів, що подані для розширення виду провадження господарської діяльності документа, який уповноважує Щуцьку І.С. та Кошелева О.Є. підписувати заяву та документи, що додаються до заяви для розширення виду провадження господарської діяльності.

 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

 
 

 

Назад


 /  Адмінпослуги / Ліцензування / Водний транспорт / Рішення органу ліцензування / ...