Перелік документів та зразки

№ п/п

Найменування документа:

Бланки

Зразок заповнення документів на отримання ліцензії для ведення господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Зразок заповнення документів на отримання ліцензії для ведення господарської діяльності з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі (самозайняті особи)

1

 Заява на отримання ліцензії (додаток 1)

.doc

2

Відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій (додаток 2)

.doc

3

Відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби (додаток 3)

.doc

4

Відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі (додаток 4) (лише для таксі)

.doc

-

5

Відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника (додаток 5)

.doc

-

6

Опис документів, що додаються до заяви (додаток 6)

.doc

 

Відповідно до пунктів 6 та 7 Ліцензійних умов, здобувач ліцензії подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону “Про ліцензування видів господарської діяльності”, до органу ліцензування заяву на отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1. До заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі підтвердні документи:

1) відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 та завірені здобувачем ліцензії копії зазначених договорів;

2) відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення;

3) відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі, за формою згідно з додатком 4 (для внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі);

4) відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника, визначеного пунктами 12-15 цих Ліцензійних умов, за формою згідно з додатком 5.

Поданні до органу ліцензування копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, тимчасові реєстраційні талони та договори повинні бути засвідчені в установленому порядку.

Плата за видачу ліцензії. Відповідно до статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
 

Контактні телефони відділу ліцензування наземного транспорту:
Тел. (044) 456 22 22 (з питань отримання ліцензії)


Назад


 / Адмінпослуги / Ліцензування / Ліцензування на автомобільному транспорті / ...