На подання документів за новою формою

9. На подання документів за новою формою

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 15 Закону, у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, ліцензіат подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.

Ліцензійними умовами форму відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії, змінено на анкетну (адаптація до законодавства ЄС). Крім того, інформація, зазначена в анкеті, відмінна від тієї, що подавалась здобувачами ліцензії, ліцензіатами до затвердження Ліцензійних умов.

Підпунктом 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001 ліцензіати, які мають дійсні ліцензії на провадження Господарської діяльності (колонки перший та другий Таблиці 1), подають до Укртрансбезпеки документи за новою формою