Дійсні ліцензії та види Господарської діяльності, що на їх підставі проваджуються

Дійсні ліцензії та види Господарської діяльності, що провадяться на підставі таких ліцензій

станом на 25 січня 2019 року

На сьогодні автомобільні перевізники володіють дійсними безстроковими ліцензіями з різними редакціями назви виду господарської діяльності (колонки 1 і 2 Таблиці 1), що змінювались у часі. Крім того, разом із змінами редакції назви виду господарської діяльності змінювався предмет виду господарської діяльності, що ліцензується. Насамперед такі зміни стосуються ліцензування господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями.

Так, предмет виду зазначеної господарської діяльності звужувався у часі - з ліцензування міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями до ліцензування перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів. Тобто ліцензії на право провадження діяльності з міжнародних перевезень вантажів надавали автомобільним перевізникам право здійснювати перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів, за що суб’єкти господарювання внесуть плату до Державного бюджету України.

Крім того, вимоги до автомобільних перевізників, що здійснюють міжнародні перевезення небезпечних вантажів, значно ширші, ніж вимоги до автомобільних перевізників, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями. Тобто ліцензії, видані на провадження діяльності з міжнародних перевезень небезпечних вантажів, забезпечують виконання вимог, передбачених для міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями.

Нині редакцією виду господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту, що визначена пунктом 24 статті 7 Закону, знову запроваджено ліцензування міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями.

Тому з метою спрощення ведення бізнесу підпунктом 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001 установлено, що:

  • «видані до набрання чинності Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень:
  • пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом – є чинними;
  • пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт”, строк дії яких не закінчився, – є чинними, а ліцензії на право здійснення міжнародних перевезень вантажів – надають право провадити господарську діяльність з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів);
  • небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами – надають право провадити господарську діяльність з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
  • міжнародних перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами – надають право провадити господарську діяльність з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями».

 

Інформація про дійсні на сьогодні ліцензії (колонки 1 і 2) та види Господарської діяльності, які дозволено провадити на підставі таких ліцензій (колонка 3), у редакції Ліцензійних умов, наведена у Таблиці 1

Назад   Вперед