31.01.2017. Дійсні ліцензії та види Господарської діяльності