25.01.2019. Дійсні ліцензії та види Господарської діяльності