Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про рятування

 

     Сьогодні під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради України парламентарії прийняли Закон «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року».

     Україна приєднується до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року, яка була підписана 28 квітня 1989 року у м. Лондоні в рамках Міжнародної морської організації.

     Конвенція належить до найважливіших міжнародних нормативно-правових документів, які регламентують процедуру надання відповідної допомоги суднам чи будь-якому іншому майну, що перебувають у небезпеці на водних шляхах.

     Метою прийняття проекту акта є уніфікація механізму здійснення комплексу рятівних заходів з метою досягнення безпеки судноплавства та охорони навколишнього природного середовища.

     Конвенція набирає чинності для України через один рік після дати висловлення Україною згоди на обов'язковість для неї цієї Конвенції.

Наразі до зазначеної Конвенції приєдналося 64 держави, 25 з яких (Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка, Болгарія, Республіка Польща, Республіка Хорватія та інші) відповідно до статті 30 Конвенції залишили за собою право не застосовувати положення Конвенції-у конкретних випадках.

     Україна приєднується до зазначеної Конвенції також із застереженнями, а саме, положення Конвенції не застосовуються у таких випадках:

  • коли рятувальна операція має місце у внутрішніх водах України та всі судна, з якими пов'язані такі дії, є суднами внутрішнього плавання;
  • коли рятувальні операції проводяться у внутрішніх водах України без використання плавзасобів;
  • коли всі заінтересовані сторони є громадянами або юридичними особами України;
  • коли майно, стосовно якого потрібно застосовувати рятувальні операції, є морським майном культурного характеру, доісторичного, археологічного чи історичного значення та знаходиться на морському дні.

     На сьогоднішній день питання рятування на водних об'єктах в Україні регулюються такими нормативно-правовими актами: Міжнародною конвенцією про пошук та рятування на морі від 27.04.1979, Угодою про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі, Кодексами торговельного мореплавства України, цивільного захисту України, Законами України «Про транспорт» та «Про міжнародні договори України».

     Прийняття Закону України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування, 1989 року» сприятиме вдосконаленню чинного національного законодавства щодо проведення рятувальних операцій на морі та сприятиме підтриманню належного рівня безпеки судноплавства, рятування людей, що зазнали лиха, суден, майна та охорони навколишнього середовища. Також приєднання до Міжнародної конвенції про рятування, 1989 року створить передумови та стимулюватиме осіб, які здійснюють рятувальні операції, здійснювати вичерпних заходів стосовно рятування суден та іншого майна, що перебувають у небезпеці.


Переглянути всі новини