Обговорено з громадськістю проект змін до постанови Кабінету Міністрів України, розроблений Укртрансбезпекою

        Сьогодні 29 серпня в приміщені Державної регуляторної служби України відбулись громадські обговорення проекту постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" (далі – Проект постанови) під головуванням Ксенії Ляпіної, Голови Державної регуляторної служби.

Укртрансбезпеку, як розробника змін до проекту постанови, в громадських обговореннях представили  Боднар Оксана, заступник начальника управління - начальник відділу ліцензування наземного транспорту та Будчик Наталія  - головний спеціаліст відділу ліцензування департаменту адміністративних послуг і Сапоненко Тетяна, заступник директора Правового департаменту - начальник відділу відомчих актів та  Кращенко Наталія – начальник правового відділу Правового департаменту. Були присутніми і представники Міністерства інфраструктури України та громадськості.

     Оскільки євроінтеграція є незмінним зовнішньополітичним  пріоритетом України, то існуюча нормативно-правова база повинна бути приведена у відповідність до стандартів ЄС з метою лібералізації та дерегуляції ринку автомобільних перевезень. З огляду на це, проект постанови розроблений, щоб привести Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом у відповідність із вимогами Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС та у зв’язку з чисельними скаргами, зауваженнями з боку автомобільних перевізників, громадських організацій на складну процедуру отримання ліцензій. Також, зазначений Проект змін передбачає удосконалення процедури отримання ліцензій з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

     Наступним кроком в напрацюваннях проекту змін до вищезгаданої постанови КМУ буде опрацювання і внесення поправок і зауважень, запропонованих в процесі обговорення.


Переглянути всі новини